Envelliment actiu

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 283 (70517 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Viu , l envelliment actiu
MeMòria i altres reptes quotidians

inclou DVD amb entrevistes i resum de la publicació

OBRA SOCIAL. L’ÀNIMA DE ”LA CAIXA”.

Edició: Obra Social Fundació ”la caixa” TexTos: Dra. Nina Gramunt Fombuena. Neuropsicòloga. Institut de sociologia i Psicologia Aplicada (IsPA) ReVIsIÓ De CoNTINGUTs: Juan Carlos Cejudo Bolívar. Neuropsicòleg Pilar García Morales.Psiquiatra eduardo Torrealba Fernández. Neuròleg FoToGRAFIes: Jordi Play, Lavinia Productora, Cèl·lula IL·LUsTRACIoNs: Mercè Iglesias Majó TRADUCCIÓ I CoRReCCIÓ De TexTos: Caplletra sL, Barcelona DIsseNy GRàFIC: Cèl·lula i Júlia Font IMPRessIÓ: Talleres Gráficos Hostench, s.A. D.L.: © de l’edició: Fundació ”la Caixa”, 2010 © dels textos i de les imatges: els autors Av. Diagonal, 621 - 08028 Barcelona Laresponsabilitat de les opinions expressades en aquesta publicació correspon únicament als autors.

Viu , l envelliment actiu
MeMòria i altres reptes quotidians

Programa de Gent Gran de l’Obra Social ”la Caixa”

Índex
Presentació .............................................................................................. 10 Pròleg........................................................................................................ 12 Introducció .............................................................................................. 14

Àmbit I L’envelliment i el cervell
1. Reflexions sobre l’envelliment ........................................................ 19 2. El cervell. Fonaments anatòmics i funcionals ............................. 27 3. L’envellimentcerebral ...................................................................... 37

Àmbit II El procés d’envellir. Repercussions cognitives i funcionals
4. L’envelliment i els canvis sensorials .............................................. 45 4.1. L’audició ............................................................................................... 46 4.1.1. Com funciona i efectes del’envelliment .................................. 46 4.1.2. Indicadors de pèrdua auditiva ................................................. 47 4.1.3. Alguns consells ......................................................................... 48 4.1.3.1. La prevenció de la hipoacúsia .................................... 48 4.1.3.2. La conversa quan es pateix hipoacúsia ...................... 48 4.1.3.3. Laconversa amb algú que pateix hipoacúsia ............ 49 4.2. La vista ................................................................................................ 50 4.2.1. Com funciona i efectes de l’envelliment .................................. 50 4.2.2. Trastorns visuals freqüents en edats avançades ..................... 51 4.2.3. Consells per tenir cura de la vista i minimitzar l’impacte delstrastorns visuals en la vida quotidiana ............................ 53 4.2.4. Pensem en la vista: adaptacions a casa ................................... 54 4.3. El tacte i el sistema somatosensorial ................................................. 56 4.3.1. Com funciona i efectes de l’envelliment .................................. 56

4.3.2. Alguns consells per prevenir lesions o complicacionsderivades de possibles canvis en la percepció tàctil i de sensacions ................................................................................. 58 4.4. L’olfacte i el gust ................................................................................. 59 4.4.1. Com funcionen ......................................................................... 59 4.4.2. Efectes de l’envelliment enl’olfacte i el gust ........................... 60 4.4.3. Algunes recomanacions ........................................................... 62 4.4.3.1. Exercitar el sentit de l’olfacte ..................................... 62 4.4.3.2. Potenciar el gust dels menjars .................................... 63 4.4.3.3. Consells sobre seguretat ............................................. 63 4.4.4....
tracking img