Erecteion

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (419 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Alberto Romero López

Erecteion.

1. Classificació de l´obra (Fitxa tècnica).
Erecteion, Mnèsicles o Filocles, 426 aC – 401 aC, temple, estil grec clàssic i jonic arquitrabat,Acropolis d’Atenes, marbre Pentèlic.

2. Descripció de l´obra :
ωExterior : Construit sobre un terreny irregular que no podia ser anivellat per tradició, orientat al est i amb un desnivell dequasi 3 metres. L’eix principal es un pòrtic hèxastil, amb sis columnes d’orden jónic que dona lloc a una pro-naos dedicada a Atenea. Després tenim un pòrtic amb sis columnes joniques (4 frontals i 1 acada costat) que suporta un sostre cassetonat que dona lloc al santuari on es venera a posidó. A l’oest tenim un mur amb mitges columnes adosades a l’exterior que dona lloc a dos pòrtics, i al sudtenim un petit pòrtic, el fust de sis columnes és substituït per sis figures femenines (cariàtides). Totes les columnes suporten un entaulament amb un arquitrau de tres franges i amb el fris i lacornisa corresponent. El santuari d’Atenea tenia un frontó
amb el timpà i els acroteris respectius i coberta de dos aiguavessos, mentre que el pòrtic nord i el de les cariàtides presenten unacoberta plana o amb llinda. Podem apreciar que tot l’edifici es basa en el rectangle perfecte.

ωPlanta : S’adapta al terreny i a la necessitat de respectar antic recintes de culte.ωInterior : Una cel·la rectangular on es venerava a Atenea, hi havia una estatua d’Atenea de fusta; A continuació dues cel·les incomunicades per l’est, només es pot accedir pel pòrtic nord. En aquestesdues cambres s’adorava a Posidó-Erectèu.

3. Funció i significat :
Màxim exponent de l’arquitectura jònica de l’Acròpolis atenesa.
Es el lloc mes venerable de la Acropolis idescriu com Posidó amb el trindert fa sortir un manantial d’aigua salada i que Atenea va respondre plantan una olivera. També esta dedicat al fundador de la ciutat Erecteo. El fet que les Cariátides...
tracking img