Erp contaplus facturaplus

Páginas: 3 (615 palabras) Publicado: 19 de febrero de 2011
http://www.sage.es/novedades/productos-2010/contaplus.asp
1.1. Exercici
Sou el responsable del departament d'Informàtica d'una empresa i us demanen
que avaluació la instal·lació dels següentspaquets:
- NominaPlus
- ContaPlus
- FacturaPlus
- TPVPlus
Es demana que estudieu cada paquet cercant:

1) A quin sector està enfocat cada paquet ? Clients potencials, prestacionsmés importants, etc.

NominaPLus-> està enfocat a la gestió de nòmines, calcula automàticament l'IRPF, cotitzacions,etc, pot arriba a suportar ilimitats ususaris. La versió Elite fins a 100usuaris
ContaPlus-> Està enfocat a la gestió de la comptabilitat financera, analítica i pressupostaria de l'empresa. Controla venciments de pagaments i cobraments, immobilitzat, IVA...
FacturaPlus-> Estàenfocat a la gestió d'operacions comercials com, compra d'articles, stock, gestió de magatzem, venda a clients...
TPVPlus-> Terminal Punt de Venda està enfocat a la gestió dels punts de venda.2)Quin requisits de maquinari/programari necessiten ? Quines plataformes suporten?

La versió per 100 usuaris (Elite)
Requisits mínims
Pentium IV, Lector de CD-ROM, 256 MB de RAM i 200MB de disc,Connexió a internet, Internet Explorer 7, enllaçen amb versions 2010 i actualitza des de versions 2005.
soporta els següents sistemes operatius
windows XP, 2003,Vista i windows7

Per TPVPlus canviauna mica, necessita
Pentium III, Lector de CD-ROM, 512MB de RAM i 3GB de disc lliure, Pantalla super VGA (800x600), Connexió a internet, Internet Explorer 7, enllaçen amb versions 2010 i actualitzades de versions 2007
Suporta els mateixos sistemes operatius anteriors.

3) Estudia més a fons la funcionalitat de cada paquet. Explica les seves característiques.
NominaPLus
Gestió de nòminesamb múltiples formes de càlcul (jornama completa, mitja jornada, atrasos, finiquitos, pagues extres)
Control i gestió d'incidències (per incapacitat temporal,maternitat,absentisme, vaga, etc.)...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ejercio practico de contaplus y facturaplus basico
  • Contaplus
  • facturaplus
  • FACTURAPLUS
  • Contaplus
  • facturaplus
  • El Erp
  • Que es erp

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS