Erser

Páginas: 3 (547 palabras) Publicado: 9 de enero de 2011
TRABAJO PILAR

Libro: LA DIVERSITAT CULTURAL A L’ESCOLA.
La investigació-acció per a la millora professional.
Educació i Món actual.
Autora: Glòria Jové i Monclús.

1. Cosas a destacar dellibro:
Parlar de diversitat a l’escola és, sols, fer una anàlisi del què passa a la societat general.

L’escola, doncs, com a lloc on han d’incorporar-se aquests infants d’orígens diversos hade poder respondre a aquest plantejament social donant recursos i formació des d’una perspectiva solidària, oferint a tota la població els màxims recursos possibles amb un enfoc positiu i en el marcde la interculturalitat, ja que no es tracta que la cultura receptora s’hagi d’imposar sino que, des del marc d’aquesta cultura receptora, s’ha de possibilitar que tots els infants, nens, nenes ijoves, a més d’anar comprenent la seva pròpia cultura i identitat, comprenguin la dels altres amb una valoració, respecte i comprensió que porti al grup a una millor relació i respecte tenint present que,a més, hi ha variables afegides com poden ser els nivells socials, culturals i econòmics, altament determinants en molts moments.

Constatem que en la nostra societat hi ha una cultura“dominant” o majoritària, en front a cultures “dominades”, minoritàries i/o marginades.

Concebim la cultura i la relació entre cultures com a un fet molt més individual que col·lectiu, és a dir, més que unarelació entre cultures i grups socials determinats, hem de considerar que les relacions són personals i per tant no podem parlar de col·lectiu oblidant a la persona. Aquest posicionament aposta per laconceptualització que la cultura es dinàmica i per tant aquesta és i ha de ser construïda pel propi individu.

El curriculum escolar des d’una perspectiva intercultural

Amb la implantació dela LOGSE es pretén donar una nova proposta curricular que es caracteritza per ser un curriculum obert i flexible que permet donar resposta a la diversitat d’alumnes escolaritzats.
Aquesta...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • erserer
  • erser

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS