Escalfament

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1201 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’ESCALFAMENT

L’escalfament és el conjunt d'activitats o exercicis que es realitzen prèviament a qualsevol activitat física que exigisca un esforç superior al normal, amb l'objecte de preparar-se física i psíquicament i poder realitzar-la en òptimes condicions.

1. TIPUS D’ESCALFAMENT

Normalment es parla de dos tipus d’escalfament: GENERAL I ESPECÍFIC
.- GENERAL: Orientat a qualsevoltipus d'activitat, intentant mobilitzar tot l'organisme de forma general . Podem dir que en totes les especialitats esportives, la part d’escalfament general és molt pareguda i la part que diferencia cada activitat o especialitat és el que anomenem escalfament ESPECÍFIC.
.- ESPECÍFIC: Orientat a estimular i mobilitzar aquelles parts corporals i sistemes que tindran una participació més directa enl'activitat posterior.
És molt fàcil d’entendre si penses que cada especialitat esportiva fa aquesta part de l’escalfament de forma diferent: un jugador de bàsquet farà entrades a cistella, tirs.... un jugador de voleibol farà exercicis de dits i avantbraços, un ciclista segurament farà aquesta part de l’escalfament sobre la bicicleta, etc...

2. RAONS QUE JUSTIFIQUEN LA REALITZACIÓ DEL’ESCALFAMENT

Quan comencem una activitat física de certa intensitat, hem de pensar que el nostre organisme ha d’activar tots els sistemes implicats en l’activitat per tal d’abastir-ne les necessitats. Aquesta “ficada en marxa” de tots els sistemes corporals ha de fer-se de forma progressiva i sistemàtica.
Sense un bon escalfament tenim més riscos de patir lesions i problemes diversos. Tot això, ho podemveure millor si repassem quins són els efectes que l’escalfament provoca en el nostre organisme:

EFECTES DE L’ESCALFAMENT
Fisiològics:
- Augmenta la temperatura corporal.
- Disminueix la viscositat muscular i millora l'elasticitat. Això suposa que els músculs tindran una millor resposta de treball.
- Augmenta la freqüència cardíaca i respiratòria, afavorint l'aporte sanguini i energètic.
-Disminueix el temps de contracció dels músculs i millora els reflexos.
Mecànics:
- Fica les articulacions en una millor situació fisiològica per a les càrregues físiques.
- Facilita la coordinació entre tots els músculs que han de treballar de forma conjunta.
Nerviosos:
-Augmenta l'eficàcia del procés de connexió neuromucular (la connexió entre els nervis motors i les cèl•lules musculars).Psicològics:
-Augmenta la concentració en l'activitat a realitzar.
-Predisposa a l'esforç posterior.

3. PRINCIPIS DE L’ESCALFAMENT

Els següents principis són normes de caràcter general que haurem de tindre en compte a l’hora de realitzar un escalfament amb garanties de resultar eficaç:
Específic: Adaptat i dirigit depenent de l'activitat a realitzar posteriorment (lògicament ens referimnomés a la part específica de l’escalfament, no a la part general).
Variat: No fer sempre el mateix escalfament. Hi ha moltes activitats que es poden fer que tenen les mateixes característiques, la qual cosa evitarà que aquesta pràctica resulte aborrida. És convenient anar canviant els exercicis que utilitzem en l’escalfament per tal de tindre, poc a poc, una bateria més variada d’activitats.Progressiu: La intensitat de les activitats anirà de menys a més, de forma progressiva i mai no provocarà un cansament innecessari que resultaria perjudicial per a la pràctica esportiva posterior.
Individualitzat: Segons les necessitats i característiques de cada persona, utilitzarem uns exercicis o altres, amb una u otra intensitat.... També s’ha de considerar que cadascú té un nivelldiferent de condició física, lesions, etc.
Continuat : no hi haurà pauses entre les diferents parts de l’escalfament, serà una activitat continuada.
Ordenat: Seguir un ordre determinat quan es fa l’escalfament ens ajudarà a ser sistemàtics i a no oblidar cap de les parts que convé realitzar en un escalfament.
Condicions externes: Hem de tindre en compte les condicions externes a l'individu...
tracking img