Escaner

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (350 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Escàner

Un escàner és un dispositiu que explora un espai o una imatge, i els tradueix en senyals elèctrics per al seu processament. També el podem definir com un digitalizador d'imatge, quetransforma una imatge analògica en una digital.

Per a digitalitzar una imatge s'ha de transformar primer en senyal elèctric i, posteriorment aquest senyal elèctric s'ha de transformar en senyal digitalperquè sigui reconeguda per un ordinador.

Per a convertir una imatge en un codi de senyals elèctrics s'utilitza un fotosensor anomenat Detector CCD (Charge Coupled Device) que rep la llum que ésenviada des de la imatge a través d'un joc de miralls i la converteix en senyals elèctrics controlades per la intensitat i el color de la imatge, de la mateixa manera que funciona un ull. Aquests senyalselèctrics són rebuts per un convertidor analògic-digital, que els converteix en bites, els quals formen novament la imatge digitalitzada en l'ordinador.

Bàsicament un escàner consisteix en unafont de llum, una sèrie de lents i dispositius òptics, un dispositiu sensor i un motor que desplaça el conjunt en l'exploració de l'original. El sensor constitueix el veritable "ull" de l'escàner i contéuna sèrie d'elements semiconductors que responen amb un senyal elèctric major o menor en funció del nivell de lluminositat que reben.

Un escàner es compon de dues peces bàsiques: la primerad'elles és el capçal de reconeixement òptic, la segona és un simple mecanisme d'avanç per sota d'un cristall que també fa de suport per als objectes que es van a escanejar. En principi, el capçal reconeixun determinat nombre de punts per polzada i a cadascun d'aquests punts li assigna un valor en funció del nombre de bits del procés: 1 bit seria 1 color (negre o blanc), 2 bits serien 4 colors, 8 bitsserien 256 colors i així successivament fins a arribar als els 32 bits (color real).

A major nombre de bits major capacitat per a representar el color amb més precisió, però també augmenta la...