Escaparates

Páginas: 6 (1281 palabras) Publicado: 15 de noviembre de 2011
INTRODUCCIÓ

L’empresa “La setena simfonia” es dedica a la venda de llibres de literatura i CD’s de música des de fa molts anys, exactament des de l’any 1997. El nostre negoci ha anat creixent considerablement i a continuació us presentarem la nova proposta del que serà el nostre nou establiment..

Es tracta d’un projecte d’un establiment comercial. Un projecte que consisteix en la renovaciódel que ha sigut fins ara el nostre vell local. Amb l’augment de la demanda i la bona rendibilitat hem decidit ampliar i renovar el local.

L’establiment disposa d’una superfície de 600 m2. La façana té una longitud de 30m

Dins de l’establiment hi hauran dues seccions:

1. Música: tindrà 10 gèneres

- Pop
- Rock
- Clàssic
- Dance
- House
- Hip-Hop
-Jazz
- Opera
- Novetats
- Altres

2. Literatura: tindrà 7 gèneres

- Romàntica
- Drama
- Acció
- Ciència- ficció
- Comèdia
- Terror
- Novetats

L’empresa no es centra únicament en un gènere en concret, sinó que busca expandir el màxim la seva amplia gamma de productes per poder satisfacer una major part de clientela.

A continuaciótenim el plano de l’establiment:

[pic]

Tot seguit calcularem el C.O.S (Coeficient d’Ocupació del Sòl)
Abans però, hem de calcular els metres del lineal per poder arribar al C.O.S

Musica:
- Pop 16m
- Rock 16m
- Clàssic 8m
- Dance 8m
- House 8m Total: 96m
- Hip-Hop 8m
- Jazz 8m
- Opera 8m
- Novetats 8m- Altres 8m

Literatura:

- Romàntica 16m
- Comèdia 16m
- Novetats 16m
- Acció 8m Total: 80m
- Ciència-ficció 8m
- Drama 8m
- Terror 8m

Aquests càlculs els he realitzat basant-me en l’espai que ocupa cada prestatgeria amb el seu gènere sigui de música com de literatura.

m. de lineal · 100
COS =Superfície Sala de
Vendes

176 · 100
COS =
600

COS = 29%

Aquests resultats ens mostren la densitat dels productes que tenim d’ocupació en aquest establiment, això vol dir que té 176m. ocupats en lineal a la botiga, per tant en productes per vendre. Per altra banda calculant el COS, que ens dona el resultat en %, és la quantitat de productes que contéla superfície total de l’establiment.

Tenint en compte que l’establiment esta situat en un centre comercial, hem decidit col·locar l’entrada i la sortida al mateix lloc, es a dir, la mateixa entrada serà la sortida. Es pot veure al plano de l’establiment.
Esta al mig de la façana i tan a la esquerra com a la dreta disposa de dos aparadors respectivament. El de l’esquerra és l’aparador ambarticles de música i el de la dreta es l’aparador dels llibres de literatura. Els dos aparadors s’han de renova cada X temps per no crear una sensació de monotonia, sinó d’innovació i originalitat. Es pot observar el passadís central que hi ha fins arribar a les caixes registradores les he col·locat al final de l‘establiment pel motius de que d’aquesta manera deixem més espai per a poder col·locar mésproductes a la sala de vendes. Aquesta zona en un futur segurament s’hagués convertit en zona freda i d’aquesta manera aprofitem aquest espai per les caixes, a part també ens serveix pel motiu esmentat abans, que deixem més espai pels lineals.

Tot seguit farem un petit anàlisi de la possible clientela que tindrà l’establiment.

El material que vendrà aquest establiment bàsicament va dirigita persones entre 16 anys i 60 anys, més o menys. Amb això el que volem dir no és que les persones que no estiguin dins de la franja delimitada no consumeixin productes dels que venem, però sí que els nostres clients potencials estan dintre d’aquesta.
Per tant podré quasi bé dir que el producte que venem va dirigit a tots els públics, des de nois adolescents que els agrada ballar el hip-hop,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • ESCAPARATISMO
  • escaparatismo
  • Escaparatismo
  • Escaparate
  • Escaparate
  • escaparato
  • Escaparatismo
  • escaparate

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS