Escola alba

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1248 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
E S C O L A A L B A

CORBINS / LLEIDA

L'Escola Alba es va crear l’any 1970 com a iniciativa privada i dintre del moviment de renovació pedagògica que en aquell moment s’estenia per tot Catalunya. Aquest moviment tenia com a principals objectius:

la utilització a l’escola de la llengua catalana com a llengua vehicular d’aprenentatge.
el coneixement de la cultura i la història delpropi país.
la necessitat d’un canvi en la filosofia de l’escola.
la necessitat d’una renovació de les tècniques pedagògiques i metodològiques a l’aula.
la coeducació a les aules.

A l'escola se li va donar el nom de Escola Alba. Alba com símbol de l’inici d’un nou període, com un despertar a la llum desprès de molts anys d'obscuritat

La fundadora d’aquest centre va ser Isabel Arqué que vatenir el recolzament de persones que creien en les idees de renovació en l’educació. Els inicis van ser com escola privada i amb un petit nombre d’alumnes els pares dels quals estaven sensibilitzats amb la filosofia del moviment de renovació i volien un canvi en l’ensenyament dels seus fills.
El projecte va començar amb quaranta alumnes de diferents edats i la compra d’una casa al mig del campque es va anar ampliant a mesura que augmentava el nombre d’alumnes i les necessitats d’espai.
El protagonisme del nen davant els aprenentatges va ser una de les característiques de la nova escola així com el treball cooperatiu i experimental. També es va deixar de banda el tradicional llibre de text per treballar amb materials d’elaboració pròpia.
L’escola va formar part de les escoles del GAEC(Grup d’Acció Escolar Catalana) des dels seus inicis.

Els costos econòmics que comportaven el manteniment del personal i d’una escola en general, va portar el col·lectiu de mestres que voluntàriament hi estaven d’acord a organitzar-se com a Regular Col·lectiva. L’any 1980 es va iniciar aquesta nova etapa.
L’any 1982 va entrar a formar part de la xarxa d’escoles del CEPEPC i el 1988 l’EscolaAlba es va integrar a la xarxa d’escoles públiques depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i els mestres van opositar el 1991 per la plaça que ocupaven passant a ser funcionaris del Departament d’Educació.

L’escola està situada als afores de Lleida en el municipi de Corbins però depenent de l’Ajuntament de Lleida.
El centre està al mig d’una zona boscosa que permettreballar de forma activa i en contacte amb la natura. La llengua vehicular és el català i dins el projecte lingüístic de centre es contempla l’aprenentatge del castellà (des d’EI-5) , l’anglès (com a primera llengua estrangera des d’EI-5) i el francès com a segona llengua estrangera (al cicle superior)
L’alumnat prové majoritàriament de Lleida i també hi ha alumnes dels diferents pobles itorres del voltant. Té dues línies educatives i, actualment, i després de diferents ampliacions i reformes, consta de cinc edificis:

Direcció i administració
Educació Infantil
Educació Primària
Pavelló Poliesportiu
Cuina i Menjadors

Alguns dels edificis estan connectats entre si i estan exempts de barreres arquitectòniques ja sigui amb rampes o amb un ascensor.

L’horari és de 9 hores a13,30 hores i de 15,30 hores a 17 hores. A migdia es serveix el dinar en tres torns i la cuina es fa al mateix centre.
L’AMPA de l’escola (Associació de Mares i Pares) és la responsable de l’organització del transport escolar, del menjador i de les diferents activitats complementàries com escacs, informàtica, esports, plàstica,... que es fan a migdia i que depenen de la demanda i de lespossibilitats de personal. També és la responsable de l’organització i funcionament del servei de vetlladores que hi ha de 8,30 a 9 hores del matí.
La major part dels alumnes són de famílies de classe mitja amb un interès per part dels pares en col·laborar en les activitats i en el funcionament de l’escola.

El/la director/a, el/la cap d'estudis i el/la secretari/a formen l'Equip Directiu de l'escola....
tracking img