Eso 1,2,3 cmc

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3232 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 24 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
SALUT I MALALTIA

1. 1 Definicions

Salut: Estat de complet benestar físic, mental i social, i no sols com l'abscència de malaltia.

Malatia: Alteració de l'estat de salut. Pèrdua transitòria o permanent del benestar físic, psíquic i social.
 
3. 1. 2 Qualitat i esperança de vida
4.
La qualitat de vida d'una persona es defineix, en termes generals,com el seu grau de benestar, felicitat i satisfacció.

L'esperança de vida en néixer, és l'estimació de la mitjana d'anys que viuria un grup de persones nascudes en un any.

L'esperança de vida de lliure discapacitat, estima els anys de vida en bon estat de salut.
 
1. 3 Els gens, l'estil de vida i la salut
 
Malalties genètiques: Degudes a les alteracions en elgenoma. El defecte genètic és la causa directa de la malaltia.
El genotip no determina directament la presència de la malaltia, sinó la predisposició a patir-la.

Malalties congènites: Es manifesten des del naixement, degudes a algun trastorn produït durant el desenvolupament embrionari o durant el part.
 

2. AGRESSIONS I RISCOS PER A LA SALUT

2.1 Tipus d'agressionsambientals

• Agressions ambientals físiques

Radiacions ionitzants: Forma d'energia que és capaç de modificar l'estructura de la matèria.
 
Sorolls: El soroll és un so no desitjat que pot provocar alteracions en el son i en el comportament, com també una pèrdua auditiva.
 
Variacions de temperatura.

• Agressions ambientals químiques
 
Contaminacióde l'aire: Especialment la indústria, la calefacció i el trànsit, modifiquen la composició de l'aire i gasos i partícules que afecten la salut.
 
- Monòxid de carboni: Molt tòxic per als éssers humans ja que afecta el transport d'oxigen per la sang.
 
- Diòxid de sofre: Provoca dificultat per respirar. En quantitats elevades pot ser mortal.- Òxids de nitrogen: Afecten el pulmons i són tòxics.
 
- Partícules en suspensió: Poden ser sòlides (fum) i líquides (aerosols). Provoquen afeccions a les vies respiratòries i els pulmons.

 
Contaminació de l'aigua: Degrada l'aigua.
 
- Orgànics: Són aigües fecals i residus ramaders, pesticidas, greixos i plàstics. Provoquen laproliferació de microoganismes i són tòxics.

- Inorgànics: Són nitrats i fosfats dels adobs, àcids, sals i metalls tòxics. Afavoreixen la proliferació d’algues i microorganismes, i són tòxics.
 
- Biològics: Són els microorganismos que provoquen malalties.

 
Contaminació dels aliments.

3. LES MALALTIES INFECCIOSES

3.1 DefinicionsMalalties infeccioses: Són aquelles causades per microorganismes: bacteris, virus, protozoos i fongs.

Bacteri: Organisme unicel·lular sense nucli.
Toxines: Es repartiesen a través de la sang i causen els símptomes més Graus de la malaltia.
Virus: No es poden reproduir per si mateixos. Pera conseguir-ho s’han d’introduir dins d’una cèl·lula. En sortir els virus de la cèl·lula, ladestrueixen o bé l’afebleixen. La destrucció de les cèl·lules causa la malaltia.
Protozous: Són organismos unicel·lulars amb nucli definit (eucariòtics).
Fongs: Són organismos unicel·lulars o pluricel·lulars amb nucli definit. No acostumen a causar malalties en el individus sans, sinó en aquells pacients que ja estan afeblits per alguna altra malaltia.

3. 2 La transmissió de les malaltiesinfeccioses

Per contacte directe:

Malalties de la pell es transmeten quan la pell d’una persona sana en contacte amb la d’una persona malalta.
Moltes malalties de l’aparell respiratori es transmeten a través de les petites gotes que es produeixen amb els esternuts, que contenen microorganismes.
Les malalties de transmissió sexual, per contacte molt íntim.

Per mitjà de l’aigua: Si...
tracking img