Esports col·lectius futbol

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2156 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ELS ESPORTS COL·LECTIUS EN EDAT ESCOLAR

EL FUTBOL

Teoria i Pràctica dels esports col·lectius

Introducció. Justificació de la tria del teu esport com a eina educativa i formativa en l’àmbit escolar o extraescolar.

Tal com dicta el currículum escolar l’esport en l’àrea de l’educació física ha de tenir un caràcter obert,sense que la participació es supediti a les característiques de sexe, nivells d’habilitat o altres criteris discriminatoris. No ha de respondre a plantejaments competitius, selectius i restringits a una sola especialitat. Això no vol dir que s’hagi de descartar la competitivitat, ja que aquesta té un alt valor motivador per l’alumne. No obstant, aquest element s’ha d’utilitzar sempre amb unafinalitat educativa i de la mà de pràctiques que fomentin la col·laboració.

La tria del futbol com a element principal d’aquest treball ha estat per diverses raons:

- És l’esport que més es practica a nivell de lleure
- Permet transmetre valors de conducta
- És un esport que tothom coneix, per tant, tothom parteix d’uns coneixements previs
- Millora les capacitats físiques comla força, velocitat, resistència i flexibilitat, i de les qualitats motrius, coordinació i equilibri.
- El material utilitzat és simple

Segurament si observem el pati d’una escola veurem a tots els nens i nenes perseguint una pilota, jugant a futbol. Ja des de ben petits amb qualsevol material ovalat i que rodi juguen. El futbol avui en dia mou masses per la gran facilitat de practicar-lo,uns quants amics, una pilota i quatre pedres que delimitin la porteria i ja tenim el camp perfecte per jugar-hi.

El futbol és un esport col·lectiu on intervé més d’un individuo. Tots els participants del mateix equip s’han de compenetrar per tal d’avançar en el joc. Ningú és més important que l’altre sinó que tots tenen igual grau de rellevància.
A través d’aquest esport els nens podenadquirir diferents valors com el respecte, la tolerància, honestedat, afectivitat, ...
El respecte no sols cap els companys del equip o grup contrari, sinó també cap a l’entrenador, en aquest cas professor. S’ha de ser tolerant i respectar les jugades que els altres facin sense discriminar-les i a l’hora ser honest i no fer trampes per treure’n profit del joc.
Per això crec que el futbol es l’esportideal per tal de desenvolupar i ensenyar tots aquests punts.

Proposta de metodologia a desenvolupar al llarg de tota l’etapa de primària

La metodologia emprada sempre serà la mateixa i constarà de cinc parts:

- Determinació d’objectius
- Escalfament
- Desenvolupament dels objectius
- Tornada a la calma
- Feedback

Descriu evolutivament les etapes: objectius,continguts, proposta i descripció d’alguna l’activitat principal i tres variants (espai, temps, motricitat, tècnica, tàctica, estratègia.....), forma d’avaluació...

Tenint en compte el currículum a primària, l’àrea d’educació física ha de contribuir a desenvolupar en els nens i nenes les següents capacitats:

- Conèixer, acceptar i valorar el propi cos, les seves possibilitats de moviment il’activitat física com a mitjà de relació i recurs per divertir-se, conèixer-se, i sentir-se bé amb ell mateix i els altres mitjançant l’esforç.

- Conèixer els efectes beneficiosos i perjudicials per adoptar hàbits duradors d’higiene, alimentació, postures i exercici físic, manifestant una actitud responsable envers el seu propi cos i respecte pels altres, relacionant aquests hàbits amb elsefectes sobre la salut.

- Regular i dosificar el seu l’esforç per arribar a un nivell d’autoexigència d’acord amb les seves possibilitats i la naturalesa de la tasca que es realitza, valorant més l’esforç, la constància i l’actitud i el resultat com a criteri fonamental d’avaluació.

- Prendre consciència de la mobilitat corporal, independitzant els segments de l’eix corporal,...
tracking img