Esports per discapacitats

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2783 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX
1.
a) Paràlisis cerebral...................................................................pàg.2
b) Autisme................................................................................pàg.4

2. Esports en cadira de rodes........................................................pàg. 5

3.
a) Jocsparalímpics....................................................................pàg.12
b) Special olímpics....................................................................pàg.14

4. Notícies d’esports adaptats......................................................

5. Recorregut en cadira de rodes..................................................

PARÀLISI CEREBRAL
La paràlisi cerebral es unpatiment caracteritzat per la dificultat que tenen les persones afectades a poder controlar completament les funcions del seu sistema motor. També poden patir rigidesa dels músculs, moviments involuntaris i/o trastorns en la postura o mobilitat del seu cos.
No es tracta de cap malaltia i no es ni contagiosa ni progressiva. És una situació causada per una lesió del cervell i no dels músculs. Aquestalesió pot produir-se tant abans, com durant o inclús després del naixements; 2 de cada mil persones naixen amb paràlisi cerebral.
La paràlisi no es produeix per una sola causa, si no que són un conjunt de trastorns relaciones uns amb els altres que tenen causes diferents. A dia d’avui, encara no té cap cura; la intervenció mèdica apareix com una ajuda. Els tractaments que s’introdueixen al dia adia del pacient i són per al desenvolupament personal d’aquest.
Paràlisis cerebral és un terme que agrupa un grup de diferents condicions. Mai hi haurà dues persones amb una paràlisi cerebral de les mateixes característiques o mateix diagnòstic.
Quant més severs siguin els danys cerebrals, més severa serà la paràlisi. Tot i així, no empitjora amb el temps i la majoria dels afectats tenen un promigde vida similar al de qualsevol altra persona.
Segons els símptomes ens podem trobar amb diferents tipus de paràlisis cerebrals:

* Espàstica: és la més comú i es manifesta per un to muscular exagerat o bé per músculs atapeïts, rígids i contrets, al mateix temps que presenten debilitat dels músculs, moviments dels quals son “maldestres”; sobretot en cames, braços i esquena.
Els nens quetenen aquest tipus de paràlisi mouen les cames amb mol poca habilitat, girant-les o en “salt tisora”. Quan el problema es lleu, es poden controlar mitjançant aparells ortopèdics o bastons.

* Discninètica o Ateloide: aquest tipus de paràlisi cerebral pot afectar els moviments de tot el cos i es caracteritza per presentar-los de forma brusca, lenta, incontrolables, involuntària i repetitiva.En alguns nins s’observen moviments bruscos com sacsejades que augmenten davants d’alguna situació de tensió o estrés emocional i desapareixen durant el període de son. Els afectats pateixen una disàrtria, es a dir, problemes per a tenir una parla correcta ja que els músculs que hi intervenen no tenen les condicions adequades.

* Atàxica: es caracteritza per la falta de coordinació en elsmoviments i afecta l’equilibri, la qual cosa provoca inestabilitat al caminar ja que els peus els col·loquen amb molta distancia l’un de l’altre. També tenen tremolors quan requereixen moviments ràpids i precisos al escriure o agafar un llibre i es noten cada vegada més conforme s’aproxima l’objecte que es vol agafar.

* Mixta: es produeix quan es mesclen tos els tipus de paràlisi cerebral, elstons musculars son alts i baixos, alguns músculs es presenten massa atapeïts mentre que hi ha altres que estan molt solts i hi ha una mescla estre rigidesa i moviments involuntaris. Afectat a totes les habilitats físiques del nin/a, el qual necessitarà una cadira de rodes o un equip especial per a produir el trasllat d’un lloc a un altre.
Es calcula que el 60% dels nens amb paràlisi cerebral...
tracking img