Esquema filosofia 2n batxillerat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (512 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

ORÍGEN DE LA FILOSOFIA - s.VI-VII AC - pas del mite al logos - grècia arcaica - canvis socioeconòmics:comerç i indústria artesanal i polis. FILÒSOFS PRESOCRÀTICS -període cosmològic - naturalesa i arché - mite a logos -1ra explicació racional - monistes: escola de Milet, Heràclit, Parmènides. - pluralistes: Pitàgores, Empèdocles, Anaxàgores, Demòcrit SOFISTES ISÒCRATES -període antropològic: polis -sofistes: noves idees, retòrica.. -sòcrates: oponent als sofistes, coneixement del bé: felicitat, filòsofs al poder, única veritat, inducció, conpentes universals.| PLATÓ -ontologia(metafísica), antropologia, espistemologia, ètica, moral i política. -influències: sòcrates -dualisme ontològic: 2 mons: idees i sensible. - teoria antropològica: cos+anima -parts de l'anima: racional, irascible, apetitiva. -epistemologia: record, racionalista, camí ascendent. -política:no a la corrupció, ciutat perfecte(segons les virtuds). ARISTÒTIL -mètode inductiu iempirsta -ciències: teorètiques(f.primera i f.segona), pràctiques i poiètiques(art) -ésser huma: cos+ànima(racional, sensitiva i vegetativa) -coneixement: empirista, procés(sensació, immaginació,experiència i enteniment) -ètica dels fins:felicitat. Equilibri. No existeix 1 sola idea de bé. -política: esser social, politics,no es una ciencia exacte, no tria cap tipus de règim: equilibri. HEL·LENISME-gir antropològic. - 3 escoles x trobar la felicitat: cínics, estoics i epicuristes. | FILOSOFIA MEDIEVAL -caiguda de l'IR SANT AGUSTÍ - veritat=DEU (necessitam fe) - política: ciutat terrenal icelestial. EDAT MITJANA - revelació, teologia, escolàstica. CRISTIANA -Anselm de Canterbury:anàlisi filo i de l'estudi.”dins la raó hiha Deu”, Deu:perfeccio. Tomàs d'Aquino - 2 camins x la veritat: fe iraó -Deu es desproporcionat. -Univers: creador(Deu), creacions. Deu es necessari, essència i existència. Deu: causa incausada. -demostracio de l'existència de Deu (5 vies tomistes) -piràmide dels...
tracking img