Esquema general per la lectura

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1403 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ESQUEMA GENERAL PER A LA LECTURA I EL COMENTARI D’UNA OBRA ARTÍSTICA

|PARTS |Aspectes a comentar |
|1. Documentació general o | |
|catalogació |Què és?|
| |De quina època és? |
| |Qui la va fer? |
| |On és?|
| |Quines dimensions té? |
| |etc. |
||Conjunt d’aspectes i dades externes de l’obra |
|2. | |
|Anàlisi formal o descriptiva |Com és? |
|(iconogràfica)|Amb quina tècnica o tècniques s’ha fet? |
| |Descripció formal (iconogràfica) de l’obra. |
| |Vocabulari o significant del llenguatge artístic. |
||Descripció de la imatge o de l’espai i de l’estil. |
|3. Interpretació |Contingut | |
| | |Què significa? |
|| |Què vol dir? |
| | |El significat de l’obra. El tema. Allò que vol dir. |
| |Causalitat o | |
||funció |Per què es va fer? |
| | |Amb quina finalitat? |
| | |Les diverses raons (personals, socials, econòmiques, ideològiques, etc.) quemotiven |
| | |la creació de l’obra artística i les seves finalitats. |

|Pauta per al comentari d’una obra d’art |
||Arquitectura |Escultura |Pintura |
|Primer pas |1. Nom de l’edifici |1. Títol, nom de l’escultura |1. Títol, nom de la pintura...
tracking img