Esquema plató

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (460 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Esquema sobre el pensament de Plató:
1) Ontologia
La realitat, el ser
• Teoria de les Idees: dualisme ontològic (el món sensible i l’intel·ligible). Mite de la caverna (interior i exterior)
•Relació entre el sensible i l’intel·ligible: imitació, participació, ombres. Dependència ontològica d’allò sensible.
• Idees: essències de les coses, causes del ser de les coses
• Graus de realitat(símil de la línia – mite de la caverna)
• Idea de Bé: la seva funció ontològica
2) Epistemologia
El coneixement, la veritat
• Teoria de les Idees: dualisme epistemològic (saber i opinió).
• Raó isentits (característiques contràries).
• Graus de coneixement (símil de la línia – mite de la caverna)
• Teoria de la reminiscència: preexistència de l’ànima en el món de
les Idees
• La dialècticacom a mètode de coneixement
3) Antropologia: L’home
• Dualisme antropològic: ànima i cos
• Característiques contraposades cos-ànima. Funcions de l’ànima.
• Jo: la meva ànima. Menyspreu del cos id’allò material
• Preexistència de l’ànima en la vida anterior. El cos com a presó de
l’ànima
Psicologia: L’ànima
• Funcions i característiques de l’ànima. Teoria tripartida de l’ànima:
explicaciódels conflictes interns de ser humà. Virtuts de l’ànima
• Distintes naturaleses o tipus d’ànimes: mite dels metalls
4) Cosmologia
El cosmos, el món sensible
• Mite del Demiürg
• Un model perfecte:les Idees. La matèria com a causa
d’imperfecció
• El món sensible apunta a un ordre transcendent, perfecte, ideal.
5) Política: L’Estat
• Carta VII: la situació política d’Atenes a l’època dePlató
• Rebuig del règim democràtic. Doctrina del filòsof-governant
• Rebuig de l’empirisme polític i del relativisme moral dels sofistes i
concepció absolutista dels valors morals. Relació amb lateoria de
les Idees. Necessitat de conèixer el Just en si i el Bé en si (cert
intel·lectualisme moral)
• L’Estat ideal: productors, guardians, governants.
• La Justícia de l’Estat: harmonia entre...
tracking img