Esquema ud

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (443 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ESQUEMA
Justificació Explicitar intencions o finalitats educatives dels docents. Referents teòrics i conceptuals. (activitat de l’infant i adquisició de la nova llengua)
Temporalització. Ladistribució temporal de les U.D. dins l’horari escolar pot ser diversa i està en funció de criteris pedagògics, de disponibilitat d’espais, de les característiques de l’aprenentatge, del tema i contingut,etc. La distribució temporal pot anar des d’una concentració en el temps (cada dia, cada dos dies,…) a una freqüència setmanal, quinzenal, per tot l’any, etc.
CAPACITATS/OBJECTIUS GENERALS/C.AV.ÀREES: CONTINGUTS. Concretar els continguts en funció tema i moment
OBJECTIUS D’APRENENTATGE: el desenvolupament esperat. Concreció de les capacitats, objectius, criteris en funció dels contingutsCRITERIS D’AVALUACIO CONCRETS
METODOLOGIA. Adequada a la unitat. Atenció a la diversitat.
Seqüència didàctica: SITUACIONS / ACTIVITATS d’ensenyament i aprenentatge i d’avaluació.

OBJECTIUSD’APRENENTATGE
Redactats en forma de verb, d’acció, ..
Grau d’assoliment que volem que els nens i nenes aconsegueixin dels continguts proposats.
Observables i concrets. Cal redactar-ne pocs.
En acabar launitat cal saber el grau d’adquisició de TOTS els objectius formulats respecte cada un dels infants.
S’han d’adaptar els objectius d’aprentatge a les capacitats reals de tots els alumnes.
Són elgeneradors de les activitats.
(Es pot fer una relació amb les capacitats i objectius corresponents
ACTIVITATS
Són les diferents activitats que proposem als infants perquè assoleixin tots i cada un delsobjectius i perquè puguin desenvolupar les capacitats.
Se n’han de preparar vàries per a cada objectiu perquè tots els nens i nenes tinguin l’oportunitat d’assolir els aprenentatges programats.
Hand’estar justificades amb el plantejament teòric proposat. S’han de presentar des de la més global a concretes, de les que necessiten més ajuda a menys, etc.
Han de ser variades i que permetin...
tracking img