Estabdistica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (695 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 1

1. Introducció i conceptes

L’estadística començà com un recull de dades fet per l’Estat. Després s’aplicà al joc.
L’estadística es un conjunt de teories tècniques q s’han desenvolupatper tal de tractar la recol·lecció/anàlisis de dades i també per treure conclusions/estimacions mitjançant la probabilitat. Hi ha dues variants:
- Estadística descriptiva: té mètodes/tècniques detreball per recollir, organitzar, presentar i analitzar la informació.
- Estadística Inductiva o Inferencial: són mètodes de càlcul que a partir de les dades permeten fer unes estimacions.

Elsprincipals conceptes a tenir en compte son:
- Població (Univers): totalitat dels elements que es puguin donar sobre un determinat fenomen.
- Subpoblació: part de la població que té unsrequisits que no té la resta de la població.
- Mostra: col·lecció d’observacions agafades de la població o subpoblació de manera que els elements estiguin representats d’una forma proporcional. Amés, han de ser suficients per poder treure conclusions.
- Domini de la Variable: conjunt de valors que pot prendre la variable observada, només en el cas de les variables quantitatives.

Lacaracterística estadística és la qualitat o la magnitud observable que té cadascú dels elements de la població. Podem observar-ne de dos tipus:
- Variables: característica susceptible de prendre valorsnumèrics. També en diem Variable Quantitativa.
- Atribut: no pot agafar mai un valor numèric. Variable Qualitativa.

2. Sèries Estadístiques

Són un conjunt d’observacions realitzades sobreun determinat fenomen, és a dir, una recol·lecció de dades. Tipus de classificació de variables:
- Unidimensional: es treballa amb una sola variable.
- Bidimensional: dos variablestreballades al mateix temps.
- Multidimensional: varies variables treballades alhora.
Una altra classificació és pel temps observat:
- Temporal: una mateixa variable en diferents moments del...
tracking img