Estadiante

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 28 (6806 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ методичні вказівки до виконання лабораторних робіт За напрямом 6.050504 "Зварювання", Спеціальності – 7.05050401 – "Технологія та устаткування зварювання", 7.05050402 – "Зварювальні установки", 7.05050403 – "Відновлення тапідвищення зносостійкості деталей і конструкцій" Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ»

Київ

2011

АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за напрямом 6.050504 "зварювання", спеціальності – 7.05050401 – "технологія та устаткування зварювання", 7.005050402 – "зварювальні установки", 7.05050403 – "технологія і устаткування відновлення та підвищеннязносостійкості машин і конструкцій" . \уклад.: І. О. СКАЧКОВ, М.В. ШЕВЧЕНКО, 2011. – 45с. Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ» (Протокол № __ від ___________.)

АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ методичні вказівки до виконання лабораторних робіт За напрямом 6.050504 "Зварювання", Спеціальності – 7.05050401 – "Технологія та устаткування зварювання", 7.05050402 – "Зварювальні установки", 7.05050403 –"Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій"

Укладачі: Скачков І. О., Шевченко М. В. Рецензент: Кузнэцов В. Д.

2

Зміст ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 Дослідження характеристик та вивчення конструкції індукційних датчиків відстані..................................................................................................................4 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 Дослідження приводу двигунапостійного струму...........................................8 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 Аналіз властивостей та режимів роботи САР дугового зварювання при застосуванні апаратів з постійною подачею дроту (АРДС)...........................14 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 Аналіз властивостей та режимів роботи САР дугового зварювання при застосуванні апаратів з стабілізацією напруги на дузі(АРНД).....................19 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 Вивчення будови та принципу дії регулятора циклу зварювання РЦС-403.23 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 Дослідження ланок лінійних стаціонарних систем автоматичного регулювання.......................................................................................................31 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7 Дослідження системи стеження за стиком з фотодатчиком..........................39ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ..........................................................................46

3

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 Дослідження характеристик та вивчення конструкції індукційних датчиків відстані Мета роботи: вивчити конструкцію індукційного безконтактного датчика та провести його тарировку. Теоретичні відомості Принцип дії датчика ґрунтується на зміні добротності коливального контуру привнесенні електропровідних предметів в магнітне поле, що їм створюється. Добротність зменшується коливальної системи системи за показує в скільки разів енергія період коливання. Добротність

електричного коливального контуру дорівнює
1 L Q= ⋅ R Cде R - активний опір контуру L - індуктивність C - ємність Зміна добротності контуру призводить до зміни часу затухання власних коливань контуру.Чутливим елементом датчика (рис.1.1) є коливальний контур (L1,C6), що збуджується за рахунок сигналу генератора імпульсів, що зібраний на елементах VT7, VT8, VT9, VD5, VD6 R11, R12, C5. Період коливань визначається резисторами R11-R12 та конденсатором C5. Імпульси подаються на коливальний контур через діод VD6. Сигнал з коливального контуру подається на вхід підсилювача з великим вхідним опором(елементи VT6, VT5, R10, R9). З виходу підсилювача сигнал попадає на вхід деференцюючого підсилювача (елементи VT4, VD4, R8, R6, R7, C4) для ліквідації постійної складової та однополярного випрямлення сигналу. Демодуляція сигналу здійснюється аперіодичною ланкою (елементи R4, 4

R5, C3, VT3), що формує уніполярний трапецеїдальний сигнал. Подальше формування...
tracking img