Estadistica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3010 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Treball Estadística I

Duran Ibarz, Sara
Torrente Toro, Núria
Martínez Mayolas, Maria

ÍNDEX

1. Introducció

2. Enquesta realitzada

3. Taules de recompte de dades

4. Dades unidimensionals

5. Dades bidimensionals

6. Conclusions

1. Introducció

Aquest treball és un estudi estadístic sobre el tipus de relacions que s’estableixen entre persones dins d’uns paràmetres comson l’edat, el sexe i lloc de residència tenint en compte factors relacionats directament amb l’establiment de relacions afectives entre les persones.

Així doncs, per duu a terme el treball vam acotar la mostra a edats compreses entre els 18 i els 29 anys. Per realitzar l’enquesta ens vam plantejar factors importants, determinants i alhora comuns a les relacions que s’estableixen entre elsjoves actualment. A partir d’aquí vam considerar oportuns els següents factors: quantes parelles s’havien tingut fins al moment, l’edat de la primera parella, l’edat de la primera relació sexual, la durada mitja de les relacions, l’edat preferent per a la parella i, les preferencias referents a les qualitats de l’altre persona.

La temàtica del treball, així com també, els factors qüestionats al’enquesta foren escollits bàsicament pel canvi social que està vivint la nostra societat. Actualment el tipus de relacíons que s’estableixen entre les persones han canviat radicalmente en molts aspectes (relacions homosexuals, heterosexuals, bisexuals, etc; les relacions tendeixen a tenir duracions més curtes en comparació amb abans; la religió ha passat a jugar un paper secundari la qual cosa harepercutit en la dinàmica de les relacions i l’enfocament actual de les mateixes; etc).

2. Enquesta realitzada

Responeu amb sinceritat el següent qüestionari. Moltes gràcies.

Sexe
□ Home
□ Dona

Edat →

Lloc de Residència →

1. Quantes parelles has tingut fins al moment? (edat)

2. Quant vas tenir la teva primera parella? (edat)

3. Quant vas tenir la teva primera relaciósexual? (edat)

4. Digues la durada mínima i màxima de les teves relacions (màx marcar dos caselles)

□ 0-1 mes □ 1-2 anys
□ 1-3 mesos □ més de 2 anys
□ 3-6 mesos

5. Prefereixes tenir parelles de més edat que tu o més petites?

□ més grans □ igual que jo
□ més petites □ més igual, no m'hi fixo

6. Creus que importa l'edat en una relació?

□ sí □ no

7.Com és la teva parella ideal? (ordena de 1 a 5, de més a menys)

□ afectuosa □ tímid
□ lleial □ sociable
□ sincera □ tolerant
□ educada □ tossut
□ submís □ impulsiu
□ independent □ atent
□ responsable

8. T'ha costat molt contestar l'enquesta? T'ha suposat alguna dificultat?

□ sí □ no

9. Quina ha estat la pregunta més problemàtica?

3. Taules derecompte de dades

1. Quantes parelles has tingut fins al moment? (edat)

2. Quant vas tenir la teva primera parella? (edat)

3. Quant vas tenir la teva primera relació sexual? (edat)

a) En funció del sexe

X\Y HOMES DONES
14 1 2
15 2 3
16 6 4
17 0 4
18 4 1
19 1 0
- 1 1

X = Respostes obtingudes (edat que es va tenir la primera relació sexual)
Y = Sexe

b) En funció de l’edatX\Y 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
14 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 1 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0 1
17 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X = Respostes obtingudes (edat que es va tenir la primera relació sexual)
Y = Edat

4. Digues la durada mínima i màxima de les teves relacions (màx marcardos caselles)5. Prefereixes tenir parelles de més edat que tu o més petites?6. Creus que importa l'edat en una relació?


7. Com és la teva parella ideal?

a) En funció del sexe

X\Y HOMES DONES
Afectuosa
Lleial
Sincera
Educada
Submissa
Independent
Responsable
Tímida
Sociable
Tolerant
Tossuda
Impulsiva
Atenta

X =...
tracking img