Estados fallidos

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (320 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Estats fallits:

Des de 2005 la organizació Fund for Peace publica un índex anual d’Estats fallits, és a dir, aquells Estats fràgils i en procès de decreixement degut a la faltad’autoritat o d’intervenció del seu govern entre d’altres.

A continuació analitzarem l’índex publicat aquest any 2010, que ens mostra la situació mundial actual.

Si parlem de grans regions, podemveure com l’Àfrica resulta la regió més afectada de totes, donat que té el major nombre de països inestables.

El primer país que comença el ranking de vulnerabilitat és Somalia, un paísen senyal d’alerta degut a les conseqüencies d’un mal govern, a les injustícies front els drets humans, a un decreixement de l’economía, a les desigualtats socials o als interessos d’aquellsqui manen… que repercuteixen per desgràcia també a països veïns.

A l’Àfrica trobem 8 dels 10 Estats, com per exemple Sudán, més fràgils del món. Països que de moment están condemnats alfracàs.

És a països com China o Rússia que trobem un cert nivell d’alerta ja que és ara a l’actualitat que aconsegueixen sortir de la llista dels 60 Estats en pitjor situació, degut auna millor inversió i direcció econòmica per part del govern.

A Europa, per altra banda, ens trobem en una situació més moderada i fins i tot sostenible en els països nòrdics com Irlanda oFinlàndia. Seguits també de Nova Zelanda i Austràlia entre d’altres.

Al continent americà trobem països que també és caracteritzen per la seva gran fragilitat, com per exemple Haití queel trobem situat com al pitjor , seguit de Bolivia o Colombia. Així com a la part nord del continent veiem com hi ha nivells moderats o fins i tot nivells sostenibles com és el cas deCanadà.

Una bona intervenció del govern, una millora en la inversió econòmica, o el simple respecte dels drets humans són el tipus de solucions que necessita un país en direcció al abisme.
tracking img