Estandardització hcl

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (489 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Preparació i estandardització d’una dissolució d’HCl 0,1M

Objectius:
1. Preparació i valoració d’una dissolució d’HCl 0,1M
2. Calcular la concentració exacte de l’HCl.

Fonament teòric:
Lesdissolucions d’àcid clorhídric s’utilitzen per a la determinació quantitativa de bases. Es prepara una dissolució d’HCl 0,1M de concentració aproximada per dilució de l’HCl concentrat, i a continuaciós’estandarditza amb un patro primari com el “TRIS” (tris-(hiroximetil)-aminometà), utilitzant vermell de metil com a indicador.
El TRIS es una base feble (pKb=5,93) que reacciona estequiomètricamentamb l’ió hidrogen.
El TRIS s’asseca durant una hora a 110ºC i es conserva en el dessecador.

H2NC(CH2OH)3 + H+ H3N+C(CH2OH)3

H2NC(CH2OH)3 + HCl H3N+C(CH2OH)3 + Cl-

Material i reactius:-3 Erlenmeyers
-Bureta
-Pinces
-Suport
-Balança
-Espàtula
-H2O destil·lada
-HCl 0,1M
-Fenolftaleïna 0,5
-TRIS
-Vas de precipitats
Càlculs previs:

* Calculeu el volum d’HCl concentratque heu d’agafar per preparar 250ml d’HCl 0,1M
250ml HCldiss.concen.x0,1molHCl1000mlx36,45gpurs1molHClx100gdiss37gHCl pursx1ml diss1,19g diss=2.07mlHCl

* Calculeu la quantitat de “TRIS” queheu de pesar per consumir uns 20ml d’HCl 0,1M
20mlHClx0,1mols1000mlx1molTRIS1molHClx121gTRIS1molTRIS=0,242g TRIS

Procediments :
1. Preparem la dissolució de acid clorhidric aprox.0,1M.(Mesuremamb proveta el volum d’HCl concentrat calculat anteriorment i diluïm a 250ml amb aigua destil·lada).
2. Omplim la bureta amb la dissolució d’HCl aprox. 0,1M
3. Pesem la quantitat de “TRIS”calculada anteriorment amb la precició de 0,0001g.
4. Posem la mostra en un erlenmeyer, dissolem amb 100ml d’aigua destil·lada i afegim tres gotes de l’indicador, que vira de groc a vermell.
5.Valorem amb la dissolució d’HCl aprox.0,1M fins el viratge de l’indicador.
6. Anotem el volum de dissolució valorant consumit.
7. Repetim el procès dues vegades mes.

Càlculs i resultats:...
tracking img