Estandarizacuin

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (408 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Títol Preparació i estandardització d’una solució d’ NaOH 0’1N


Objectiu.

Preparació i determinació de la concentració d’una solució d’ NaOH

Reaccions.

KHC8H404 + NaOHNaKC8H404 + H2O


Càlculs previs.


1º grams de NaOH necessaris per preparar 1l de solució 0’1 N


(0^' 1 eq)/1l•(1mol NaOH)/(1 eq)•(40 g NaOH)/(1mol NaOH)=4 g Na0H
2º grams necessarisde ftalat àcid de potassi per neutralitzar 20 ml de NaOH 0’1N

(V NaOH • N NaOH )/(1000ml )= (gr )/(PE ) g = (20 ml NaOH •0'1 N NaOH )/(1000ml )• 204 =0,408 gProcediment en diagrama de blocs.

1.- Es prepara una Solució al 0’1 N, d’ NaOH .

Es pesen 4 grams aproximadament d’ NaOH a la balança granataria.
Es dissolen amb aigua destil•ladaen un got de precipitar i es deixa que acabi de fer la reacció exotèrmica.
S’aboca a un matràs aforat d’ 1L i s’afora.
Es traspassen a una ampolla de litre.

2.- preparació del patró primari,ftalat àcid de potassi.

Pesar en la balança analítica , ftalat àcid de potassi en tres erlenmeyer i enumera’ls.
Ficar una mica d’aigua destil•lada a cada erlenmeyer i sacsejar fins la sevacompleta dissolució.
ficar-hi unes gotes de fenolftaleïna 0’5%.

3.- Estandardització .

Omplir una bureta de 25 ml d’ NaOH.
Afegir poc a poc unes gotes d’ NaOH i sacsejar l’erlenmeyer finsque l’indicador canviï de color (rosa violat).
S’anota els tres volums d’àcids gastats.


Taula de dades experimentals.


Erlenmeyer gr de ftalat àcid de potassi ml d’hidròxid de sodi
10’4191 g 21’3 ml
2 0’4162 g 22,0 ml
3 0’4867 g 23,8 mlCàlculs.(V NaOH • N NaOH )/(1000ml )= (gr )/(PE ) NNaOH = (g •1000ml )/(PE •V NaOH)N1NaOH = (0^' 4191g • 1000ml )/(204 PE •21^' 3ml NaOH) = 0’0965 N1NaOH


N2NaOH = (4161g • 1000ml )/(204 PE •22'0ml NaOH) = 0’0958 N2NaOH X=...
tracking img