Estat de benestar

Páginas: 2 (386 palabras) Publicado: 11 de diciembre de 2011
Els E.B clàssics sorgeixen d’un pacte entre classes socials (societats) i partits polítics (estat)
La funció del tercer sector socials es compensar els dèficits que pot presentar els E.B
Una de lesprincipals característiques es l’ heterogeneitat, moltes entitats amb diferent denominació actuen als sistemes socials. Això es coneix com tercer sector social.
• El primer sector: es públic,governamental i no lucratiu
• EL segon sector son empreses no governamentals i lucratives
• El tercer sector son les entitats no governamentals i no lucratives
Voluntarietat: Formal/informal potser lavoluntarietat internacional, en determinats aspectes si que poden tindre ànim de lucre.
Postures al voltant del tercer sector
Critica:
Les empreses del tercer sector son substitutives de l’estat,l’estat no actua amb aquells dèficits. Aquestes entitats supleixen les actuacions de l’estat. A l’estat li esta bé subsidiar aquestes entitats, li es mes econòmic. Per a molts el tercer sector es unaomissió de les funcions de l’estat.
Defensa:
Aquestes entitats son subsidiàries o de complementarietat, mai substitutives de l’estat.es un moviment social per donar respostes a necessitats quetenim.
L’objectiu general, es que encara que el tercer sector sigui criticat o defensat .El tercer s’incorpora al Estat de Benestar, la llei li dona pes, en matèria d’ensenyament, de sanitat etc.
Lafunció del tercer sector es l’acció social, abarca la població a qui s’adrecen, des de una visió universal, com col-lectius mes concrets, d’aquí la seva heterogeneïtat.
Les entitats tenen força pes, imes en els temps actuals, amb una crissi, si una entitat te força numero d’afiliats, aconsegueixen crear un col-lectiu de pressió, que si es nombrós poden canviar les lleis.
Xarxa d’utilitat públicad’iniciativa social
Lucrativa:
Tenen o no voluntariat, seria part del segon sector, l’administració si s’acredita, s’integra
No lucrativa:
Composta per el tercer sector social, com he dit abans...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estat De Benestar
  • Eeuu: Estat Del Benestar?
  • filosofia estat del benestar
  • Estatica
  • Estatica
  • Estatica
  • Estatica
  • Estatica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS