Estetica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 46 (11284 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ESTÈTICA I

ESTÈTICA I
Alum. Sergi Sarria Marín Curs 2009/10 Grau en Filosofia Universitat de Girona

UdG – Grau en filosofia

Estètica I

ESTÈTICA I Prof. Jörg Rudolf Zimmer jorg.zimmer@udg.edu Alum. Sergi Sarria Marín Primer de Grau en Filosofia Curs 2009-10 Primer semestre Facultat de Lletres Universitat de Girona
2

UdG – Grau en filosofia

Estètica I

ÍNDEX

Apunts. 1.Introducció 1.1 Aproximació a la problemàtica de l’estètica filosòfica .............................................................. 5 2. Historia de les idees estètiques 2.1 El rerefons de la tradició antiga 2.1.1 Plató: la metafísica de la bellesa ............................................................................................... 6 2.1.2 Aristòtil: la tradició de la poètica............................................................................................. 10 2.1.3 Plotí: la bellesa artificial ............................................................................................................... 16 2.2 Els fonaments de l’estètica moderna 2.2.1 A.G. Baumgarten: el naixement de l’estètica moderna .................................................. 19 2.2.2 I.Kant: el lloc sistemàtic de l’estètica filosòfica .................................................................. 23

Annexos. 1. Reflexió filosòfica sobre les Meninas ...................................................................................................... 33

3

UdG – Grau en filosofia

Estètica I

APUNTS

4

UdG – Grau en filosofia

Estètica I

30/9/09

1.INTRODUCCIÓ 1.1 Aproximació a la problemàtica de l’estètica filosòfica. Estètica – mot del s.XVIII. Prové del mot grec aisthesis (= percepció sensorial) El fet de separar l’estètica i tractar-la com una disciplina de la filosofa és modern i relativament modern. [És la disciplina de la filosofia que tracta les qüestions que envolten la percepció sensorial.] Hi ha dos “fronts” o temes principals: ·Teoria del bell · Teoria de l’Art La bellesa necessita dels sentits per mostrar-se a nosaltres, igual que l’Art. La literatura, en canvi, necessita una traducció del llenguatge a la imaginació, no és estrictament sensorial. L’estètica tracta qüestions al voltant de la percepció sensorial. En tant que disciplina de la filosofia, pretén “descobrir”, a través de la reflexió i la meditació, elsignificat de les afirmacions estètiques. S’ha de distingir el “BELL” d’allò que és “agradable”. Allò “agradable” és una percepció únicament individual. Com diu Plató o Kant, el Bell significa una validesa universal. Bellesa en Plató- Una cosa és bella en la mesura en que participa de la idea de BELLESA. Bellesa en Kant- La BELLESA, a diferència dels gustos, s’ha de poder argumentar per tal que els deméscomparteixin la teva opinió. La diferència es troba en la intenció (donem simplement la nostra opinió o fem un judici que creiem universal). La bellesa no és una propietat de les coses, contràriament al que deia Plató, sinó que li ho atribuïm nosaltres. És, per tant, relativa.

En què es diferencia, però, l’experiència estètica de l’experiència empírica? Kant sosté que la nostra manera derelacionar-nos amb la realitat (experiència) sempre està guiada per interessos. Percepció estètica: és tracta de l’observació/contemplació d’una cosa tenint en compte simplement el que és, sense cap mena d’interès “més enllà”. Què és una obra d’art? · És la representació d’una realitat expressada d’una forma sensitiva donada per l’artista. · Està produïda a consciència per un artista. · Està destinat ipensat per a un públic. [L’Art fusiona la universalitat conceptual amb la percepció sensorial personal.]
5

UdG – Grau en filosofia

Estètica I

5/10/09

2. HISTÒRIA DE LES IDEES ESTÈTIQUES 2.1 El rerefons de la tradició antiga. 2.1.1 PLATÓ Plató no és el primer que parla i teoritza sobre el Bell. Ell va ser, però, el primer que va veure la necessitat de definir el Bell. S’ha de...
tracking img