Estils artistics

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2290 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ELS ESTILS ARTÍSTICS

PREHISTÒRIA: Composta per dues grans etapes: l’edat de pedra (instruments lítics), i l’edat del metall. A partir de l’any 35.000 aC sorgeixen les primeres manifestacions artístiques, generalment relacionades amb ritus de caça i fertilitat. Apareixen també les primeres construccions arquitectòniques i la ceràmica.

Paleolític: És el període més llarg de la història.S’estén des de fa 2 milions d’anys fins al 9.500 aC. Es caracteritza per l’ utilització d’eines rudimentàries mal treballades i pesants. Es divideix en tres fases:

- Inferior: 2.000.000 aC al 150.000 aC. Molt poques restes humanes, però si restes lítiques i d’animals (no estan treballades, els sílex no està ben tallat, no hi ha transformació de l’home en els materials).
- Mitjà: 150.000 aCal 40.000 aC. Home del Neardental, comença una indústria de pedra tallada, es troben vestigis de sílex treballat. Ús habitual del foc. Activitats en torn de temes religiosos i rituals (s’han trobat sepultures). Apareixen els colorants (argila i sorra). Tenen sentit de l’estètica.
- Superior: 40.000 aC al 9.500 aC. Desenvolupament de la pedra i dels óssos per decorar i fer armes. Nous invents:l’agulla de cosir, l’arpó, l’arc, puntes de fletxes… Naixement de l’ART (collarets i imatges pictòriques – Coves d’Altamira).

Neolític: 8.000 aC fins l’edat dels metalls. L’home aprèn a treballar la pedra per un ús cerimonial, funerari i per la construcció. L’home passa a ser sedentari i ja conrea. Evolució i complexitat en l’aqruitectura megalítica. (Es troben menhirs, dolmens, tombes. Ex:Stonehenge).

Edat de Bronze: Descobriment de nous metalls així com el coure, l’estany i el bronze.

Edat de Ferro: Domini del ferro. Se situa únicament a Europa.

ÈPOCA ANTIGA: Del 3.500 aC al 476 dC (data caiguda de l’imepri romà). Es caracteritza principalment per l’abandonament de tribus petites, la creació de ciutats amuralladles i governs centrals, la divisió en el món del treball iconseqüentment també divisió social.

Art Mesopotàmic: Del 3.000 a.C. al Segle III a.C. (Iran/Iraq).

- Sumeri: Desenvolupament de d’urbanisme i d’una escriptura amb símbols. Religió politeísta (temples i palaus). Treballs escultòrics no realistes.
- Babilònic: Politeistes, civilització molt avançada: astrònoms, matemàtics. Són els creadors del codi d’ Hammurabi (primeres normes escrites).Destaca l’aportació escultòrica.
- Hitita: El material bàsic utilitzat era la pedra. Se situa a l’Anatolia (Turquia).
- Assiri: Forta jerarquització. Art dels guerrers.
- Fenici: Art influenciat de moltes poblacions (mesopotámica, egipcia, hiita i egea). No era original.

Art Egipci: És la primera gran civilització de la conca de la mediterránea. A partir del 3.000 aC. Sistemaeconòmic basat en la producció gràcies al riu Nil, eix vertebral del comerç egipci. Religió basada en el politeisme i sistema d’escriptura propi on la figura del faraó es molt important. El culte a la mort va determinar bona part de les manifestacions artístiques.

- Imperi Antic: Primer estat centralitzat on trobem jerarquicament el rei no divinitzat, i un grup sacerdotal molt fort. Es quanes comencen a construir les pirámides i es desenvolupa al baix Egipte. No han quedat vestigis de cases ni palaus, pero si que existia el culte dels vius cap als morts i una clara evolució al món de l’arquitectura.
- Imperi Mig: És més important l’economia que l’art i sorgeix al temple (rei divinitzat).
- Imperi Nou: Renaixament tant a nivell cultural com social, econòmic i artístic. Granstemples: Abu Simbel, Karnak i Luxor.

Art Egeu: Primers mostres d’art que trobem al voltant del Mar Mediterrani.

- Art Ciclàdic: Comença al 2.000 aC (Illes Cíclades). Són representatives les figures modernes i sense rostre.
- Art Minoic: Del 1.800 al 1.450 aC (Creta). Absorbeixen elements i cultures de la zona cíclada i Síria, d’Egipte i d’Asia menor com la ceràmica i grans...