Estres laboral y moobing

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (969 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 17 de febrero de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
DINS DEL CLIMA LABORAL PODEM TROBAR DIFERENTS PROBLEMES:

ESTRÈS LABORAL:
L’estrès laboral s’entén com la resposta del cos en condicions externes que fan alterar l’equilibri emocional de lapersona en el context laboral. Aquesta resposta apareix quan es presenta un desequilibri entre la persona, el lloc de treball i la pròpia organització. És el resultat de l’exposició a un nivell altd’exigències psicosocials amb pocs elements de control i baix suport social. Així, el suport o falta d’aquest per part dels companys i responsables jeràrquics és el modulador més important de l’estrèslaboral. Altres causes que influeixen en aquest problema són: els temps de descans, les relacions interpersonals, sentir-se observat pels companys, les dificultats de comunicació i les escassespossibilitats de promoció.
Les situacions que suposen grans demandes psicològiques a la persona, poden esgotar els seus recursos per a respondre-hi a la llarga, amb l’aparició de conseqüències negatives anivell biològic (alteracions del sistema nerviós i del sistema immune), psicològic (com depressions) i social. L’estrès laboral modifica els hàbits relacionats amb la salut, pel què augmenten lesconductes no saludables (tals com fumar, beure o menjar en excés), i es redueixen les saludables (fer exercici físic, mantenir una dieta o dormir suficient). Aquests mals hàbits afecten les principals àreesde la vida de l’individu. A més, si l’estrès és molt intens i es prolonga en el temps pot arribar a produir malalties físiques i desordres mentals.
No sempre es parla d’estrès com un factor negatiu,doncs l’home pot generar aquesta resposta emocional tan en situacions positives (naixement d’un fill, premi de loteria,etc), les quals poden dinamitzar l’activitat de l’individu provocant un augmenten la capacitat dels recursos en les tasques diàries, un augment de l’atenció o la memòria, i fins i tot l’augment en el treball; com també pot aparèixer en situacions negatives, quan el procés...
tracking img