Estudi acústic d'un espai

Treball de recerca

T’agrada com sona?
Adrià Draper i Deulofeu Dirigit per Borja Riquelme

2n de Batxillerat Tecnològic

19 de desembre de 2011

1

Agraïments
Agraeixo el suportfamiliar que m’ha recolzat durant tota la recerca, també al tutor del treball que m’ha guiat amb grans consells en l’enfocament, metodologia i sobretot m’ha ensenyat els recursos que tenia jo mateix ino hi contava, i finalment a totes aquelles persones que alguna vegada han escoltat la idea i que han fet possible que el treball tingués algun sentit.

2

ÍNDEX GENERAL
0 Introducció.................................................................. 5 Estructura: Part teòrica: 1 Principis bàsics de la sonorització Part pràctica: 2 Sonorització del meu espai

1 Part teòrica:................................................................ 6 1.1 Ones ......................................................................... 6

Tipus d’ones............................................................ 6 Parts d’una ona ........................................................ 6 Càlcul de propietats d’ona ......................................... 7 8 8 8 8 9 10 11 12 121.2 So ............................................................................ Creació del so .......................................................... Velocitat del so........................................................ Reverberació i eco .................................................... To .......................................................................... Timbre.................................................................... Potència acústica (SPL) ............................................. Nivell de pressió sonora.............................................

1.3 Soroll ........................................................................ -

Soroll blanc .............................................................. 12 Soroll rosa...
tracking img