Estudi acústic d'un espai

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 23 (5539 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Treball de recerca

T’agrada com sona?
Adrià Draper i Deulofeu Dirigit per Borja Riquelme

2n de Batxillerat Tecnològic

19 de desembre de 2011

1

Agraïments
Agraeixo el suport familiar que m’ha recolzat durant tota la recerca, també al tutor del treball que m’ha guiat amb grans consells en l’enfocament, metodologia i sobretot m’ha ensenyat els recursos que tenia jo mateix i nohi contava, i finalment a totes aquelles persones que alguna vegada han escoltat la idea i que han fet possible que el treball tingués algun sentit.

2

ÍNDEX GENERAL
0 Introducció .................................................................. 5 Estructura: Part teòrica: 1 Principis bàsics de la sonorització Part pràctica: 2 Sonorització del meu espai

1 Part teòrica:................................................................ 6 1.1 Ones ......................................................................... 6

Tipus d’ones ............................................................ 6 Parts d’una ona ........................................................ 6 Càlcul de propietats d’ona ......................................... 7 8 8 8 8 9 10 11 12 12

1.2 So............................................................................ Creació del so .......................................................... Velocitat del so ........................................................ Reverberació i eco .................................................... To .......................................................................... Timbre.................................................................... Potència acústica (SPL) ............................................. Nivell de pressió sonora .............................................

1.3 Soroll ........................................................................ -

Soroll blanc .............................................................. 12 Soroll rosa............................................................... 12

1.4 Moviment del so en un espai respecte un oient ................ 13 Distància crítica ........................................................ 13 Propietats dels materials anti-eco ................................ 14

-

1.5 Temps de reverberació .................................................. 15 Fórmula.................................................................... 16

3

2 Part pràctica ................................................................. 17 2.1 Dades de la sala ........................................................... 18 Situació geogràfica ..................................................... 18 Estat actual ............................................................... 19 Plans en 2D............................................................... 20 Plans en 3D ............................................................... 21 Fitxa de Materials ....................................................... 22

2.2 Aprenentatge del programa EASE .................................... 26 Necessitat ................................................................. 26 El programa.............................................................. 26 Interès ..................................................................... 26

2.3 Pràctica 1 .................................................................... 27 Càlcul del temps de reverberació .................................. 27 Procediment .............................................................. 27 Conclusió.................................................................. 29

2.4 Pràctica 2 ..................................................................... 30 Moviment de les ones dirigides a un oient ...................... 30 Procediment .............................................................. 30 Conclusió .................................................................. 33

2.5 Pràctica 3...