Estudi demogràfic de la població de lleida i comparació amb l'estat espanyol

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6223 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ

Lleida capital es situa a la part oest de Catalunya, a la comarca del Segrià. És el municipi més gran de les terres de Ponent, està situat a la plana del riu Segre, que travessa la ciutat, just a la part central de la comarca.
Lleida té una població de 137.387 habitantes (INE 2010) i un territori de 211,7 km².
Ens sembla interessant estudiar l’evolució de la població de Lleidaja que és una ciutat que ha patit molts canvis durant la última dècada. Ha augmentat molt la població immigrant i també hi han hagut molts canvis en les pautes socials i laborals.
El següent treball tracta de fer una síntesis de l’estructura de la població de Lleida des de l’any 1996 fins al 2009. El principal objectiu és veure diferents aspectes d’aquesta població i comparar-los ambl’estructura poblacional de l’Estat Espanyol. Ens interessa saber quines són les dinàmiques i quins són els factor que al llarg dels anys fan variar les estructures poblacionals de totes dues poblacions. Ens sembla interessant estudiar aquest període de temps ja que des de l’any 1996 ha augmentat molt la població immigrant i això és un dels factors demogràfics més importants a estudiar ja que fan variar moltles dinàmiques de població. .
Evolució fa referència a diferents àmbits de la població, tant fets que canvien la població com la mortalitat, la natalitat i les migracions, com l’estructuració de la població i creixement d’aquesta. Ja que tot això al llarg dels anys va canviant, per diversos motius socials, econòmics, biològics, polítics...
Per a realitzar aquesta investigació el treballs’estructurarà en sis parts:
A la primera part analitzarem l’evolució de la població durant els períodes de 1996 fins al 2009. Amb això veurem si ha crescut o no la població durant aquets respectius anys, i quin ha estat el creixement que es pugui haver produït.
Ho realitzarem a partir de dades extretes al IDESCAT i al INE, al Padró Municipal d’Habitants.

La segon part analitzarem l’estructura de lapoblació del municipi dels anys 1996 i 2009. Veurem com s’estructura respecte edats, sexe i si hi ha hagut una evolució o canvi en aquets respectius anys. Desprès ho compararem amb el total d’Espanya per a veure quins canvis o quines diferències hi ha entre les dues poblacions. Utilitzarem de nou el Padró Municipal d’Habitants.
La tercera part consta de la mortalitat del període d’anys de1996-2009, amb això volem veure si han augmentat o disminuït les defuncions en aquets respectius anys, i veure si el municipi o l’Estat espanyol tenen iguals o diferents defuncions. Les dades en aquest cas les extraurem del Moviment Natural de la Població.
En la quarta part, s’analitzarà la fecunditat, veurem si durant el període d’anys 1996-2009 ha hagut canvis en els naixements, si han augmentat odisminuït. I comparar-los amb el total de la població Espanyola. Extraurem també dades del Moviment Natural de la Població. Aquí hem d’esmentar que les dades de naixements de l’any 1997 de l’Estat espanyol no es troben, encara que hem trobat unes dades genèriques però no del tot segures, i hem decidit treballar amb elles, per tindre millors resultats.

La cinquena i última part , observareml’evolució de les migracions durant el mateix període de temps. Amb aquest anàlisi volem veure si al pas dels anys augmenten les migracions, i comparar-les amb el total de la població Espanyola. Aquestes dades les trobarem a l’Estadística de Variacions Residencials.
Per finalitzar l’estudi extraurem conclusions de tota la informació trobada i analitzarem els resultats sintèticament, i un cop més,compararem les dues poblacions.

1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DURANT EL PERÍODE 1996-2009 I COMPARACIÓ AMB L’ESTAT ESPANYOL.

* Evolució de la població del municipi segons la sèrie 1996-2009 i representació gràfica

LLEIDA
Any | Homes | Dones | Total |
1996 | 54.476 | 57.425 | 111.983 |
1998 | 53.940 | 57.222 | 111.365 |
1999 | 53.940 | 57.222 | 111.136 |
2000 | 53.901 | 57.002...
tracking img