Estudiante

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (379 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Diccionari de la llengua Catalana DIEC2

L'institut d'estudis catalans (IEC) es va fondar en l'any 1.907 i entre les seves tasques fonamentals es troben,l'estudi científic de la llenguacatalana,com a referent de la seva iniciació.També ha creat institucións d'alta cultura i ha obtingut el recolçament de servèis científics i lecxicogràfics que li ha posat a l'abast de la seva secciófilològica.L'aparició del diccionari general coincidí amb el moment històric en que el català esdevenía llengua cooficial.

Com a puntuació li don un 9 per la seva dilatada carrera per la creació d'instituciónsd'alta cultura i per la seva importància mol significativa de la fusió amb servèis com als científics i d'altres.Diccionari de l'Enciclopèdia

Aquesta empresa en el seu segon repte que vaenfrontar a l'any 1.979,va ser promoure i difondre la cultura catalana.Iniciant la publicació del Diccionari:Català/Françes,Françes Català.El 1.982 ja va sortir publicat el primer diccionari generalmonolingüe que recollia tot el lèxic de la gran Enciclopèdia catalana.Va reforçar el seu ritme cobrin totes les llengües de la Unió Europea i amb el temps, es van anar ampliant fins arribar avint-i-set titols,que inclouen disset llengües.

De puntuació li don un 7 perque em sembla molt interesant pel que fa la seva expansió per tota Europa en un període relativament curt.Trobo significatiu elseu fort ritme i desemvolupament arreu d'Europa.

L'Enciclopèdia.cat

L'enciclopèdia.cat és un producte cultural d'Enciclopèdia Catalana SAU. Es dedica a la publicació en català d'obres de temàticadiversa:diccionaris,assaig,manuals universitaris etc.Quant a la projecció internacional,prop de 300 titols de l'editorial,traduïts a 25 idiomes d'arreu del món.Va ser creada a l'ayn 1.965 arrant d'unaidea d'Enric Lluch i Max Cahner.

He puntuat amb un 8 aquesta Enciclopèdia per la seva gran extenció i diversificació de les seves obres.També per la important quantitat de xifres venudes arreu...