Estudiante

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (502 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MEMÒRIA DESCRIPTIVA

I. GENERALITATS

PROJECTE:
“Projecte Bàsic de Reforma Interior d’Habitatge”.

EMPLAÇAMENT:
L’edifici es trova situat al districte 3 de Sants-Montjuïc deBarcelona, al carrer de Robrenyo cantonada amb el carrer de Comtes de Bell-lloc de Barcelona. És un solar amb una superfície de 213,75m2. Esta limitat al Nord pel C/Robrenyo, a l’est pel C/ de Comptes deBell-lloc i al sud i oest queda limitat per altres finques.

NORMATIVA URBANÍSTICA:
Zona 13a

PROMOTOR:
Ajuntament de Barcelona

DATA DE L’ENCÀRREC:
Octubre 2010

REDACTOR:
Daniel Larrosa Jiménez
 Miguel Ángel López Parra

II. OBJECTE DEL PROJECTE

El projecte proposa la reforma interior d’un habitatge situat a la planta tercera d’un edifici entre mitgeres,complint els requisits mínims de funcionalitat i d’habitabilitat a partir del programa funcional i de les condicions de la Normativa per a considerar-se un habitatge practicable.

III. ANTECEDENTSEl projecte actual es part d’un projecte de rehabilitació d’una de les plantes de l’edifici i les finestres i instal•lacions que es proposin serán adoptades en totes les plantes.
Es tractad’un edifici dels anys 1980 amb una estructura de pilars de formigó armat i forjats bidireccionals.
Les parets de mitgeres i de patis són de maó de 15 cm de gruix i les de façanes de 30 cm degruix formades amb paret de 15 cm de maó vist + aïllament + paredó.

IV. ESTAT ACTUAL

L’edifici consta de planta baixa i quatre plantes pis amb tres habitatges per planta.
Té una façanade 9,65 m al carrer de Robrenyo i una façana de 22,15 m al carrer de Comtes de Bell-lloc.
L’habitatge a reformar dona al carrer i a un pati de parcel•la.
L’habitatge ocupa un espai de 90,40m2 situat a la planta tercera d’un edifici entre mitgeres, i s’accedeix a través de la zona comunitaria que disposa d’escala i ascensor.
Actualment l’habitatge es troba lliure d’envans, acabats...
tracking img