Estudiante

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1006 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TREBALL TEMA 5
LA DOMINACIÓ EUROPEA DEL MÓN
1ª Imatge:

* S’hi representa a la Gran Bretanya com a un gran polp que amb les seves nombroses mans es fa amb territoris de diversos continents els quals seran les seves colònies.
* Correspon a l’imperialisme britànic en general, al domini dels 5 continents.
* Va ser el més extens de tots, va començar a formar-seen el segle XVIII, però va aconseguir la maduresa durant el llarg regnat de Victoria (1837-1901), impulsat per l'acció dels seus ministres Disraeli i Chamberlain. Fins llavors havia controlat fonamentalment territoris costaners o illes amb clares aspiracions comercials o estratègiques. Alguns d’ells havien pertangut a França, Holanda o Espanya: del Cap al Sud d’Àfrica, l’illa de Ceilan a L’índic,Malta i Corfú a la Mediterrània, Gibraltar i Santa Elena a l'Atlàntic, etc.
* Mostrar la importància de l’imperialisme Britànic.
* En el sentit de que el conqueridor es representa com a una força la qual es impossible de parar i com a un paràsit queimpedeix la total llibertat del conquistat.
2ª Imatge:

* Es presenta a Otto von Bismarck tallant un pastís que representa Àfrica, amb representants de diversos països.
* Correspon a la conferencia de Berlin, 1885.
* Organitzada pel Canceller d'Alemanya, Otto von Bismarck, amb la finalitat de resoldre els problemes que plantejava l'expansió colonial a Àfrica i resoldre laseva repartició.
Després de la Conferència, només un país africà va conservar el dret a preservar la seva independència: Etiòpia. L'anomenat Estat Lliure del Congo tenia la qualitat de possessió personal del rei Leopold II de Bèlgica, mentre que el Marroc mantenia una independència purament nominal doncs es trobava en la pràctica sota ocupació militar de França i Espanya. Libèria continuava funcionant com unestat nord-americà en sòl africà.
* Es pot veure a Otto von Bismarck tallant el pastís.
* Representar d’una forma esquematitzada la conferencia de Berlin.
* Vol representar la superioritat dels europeus sobre els africans, ja que es veu ven clar com es reparteixen Àfrica entre ells sense el consentiment de ningun africà.

3ª Imatge:

* Es presenta al Kàiser Guillermo II ambactitud agressiva al costat de la reina Victoria, a el tsar Nicolas II i el Micado Japonès amb cares pensatives i a la figura de la República Francesa amb mirada desinteressada repartint-se la Xina.
* Correspon al repartiment de la Xina.
* Gran Bretanya venia opi a la Xina i aquesta va prohibir la entrada de aquesta droga al país però la Gran Bretanya continuava venent-ne y açò vaproduir que la Xina es cabrejara i va esclatar una guerra la qual la Xina va pedre i va pedre territoris com Hong Kong, que va ser ocupat per Gran Bretanya.
* Kàiser Guillermo II, la reina Victoria, el tsar Nicolas II, el Micado Japonès i la figura de la República Francesa.
* Representar el moment de tensió que es va viure a l’hora de el repartiment de Xina.
* Ho representen amb elemperador Xinés (el qual no es veu a la imatge) que esta en segon pla i no pot dir molt, ja que encara que siga el emperador Xinés la seva indignació no es presa en compte pel fet de no ser europeu (els quals es sentien superiors).

4ª Imatge:

* Representa a Leopoldo II intentant matar a un Congolès.
* Al repartiment de la Àfrica subsahariana.
* Elprimer impuls colonitzador provenia d'un país sense aspiracions colonials: Bèlgica de Leopold II.
* Tot i les reticències dels seus ministres, va portar a terme una empresa personal al Congo.
* L'amplitud i la situació d'aquests dominis van provocar reclamacions.
* Francesos, portuguesos, britànics, en fins i tot alemanys van iniciar una expansió per la zona.
* Serà font de futurs conflictes colonials.
*...