Estudio estres policial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1315 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ:

El tema a desenvolupar és l’estrès a la tasca policial. Es preguntaran el per què d’aquesta tria i no pas unaltre? doncs la resposta és molt senzilla, crec que el tema esdevé una seria problemàtica dins la professió de policia, on els efectius policials pateixen els seus efectes en qualsevol moment de la seva carrera professional.
La estructura del meu estudi, es basarà enexplicar el concepte d’estrès per comprendre el tema en qüestió i seguidament pasaré a numerar els diferents tipus d’estrès així com els diferents tipus d’estrès existents. Més endavant citaré les reaccions més comunes d’estrès.
Per tal de comprendre millor la problemàtica aportaré unaltre definició força important com és el síndrome del cremat també anomenat síndrome Burnout, explicant com arriba elpolicia a introduir-se, quins són els seus símptomes i components, el perfil del policia propens a patir aquest estat, així com sol·lucions per afrontar l'estrés, i finalment concloure amb la corresponent conclussió.

DEFINICIÓ DE L’ESTRÈS:

Podrien dir que es produeix una situació d’estrès, quan apareix un desajust entre les demandes de l’ambient i els recursos disponibles amb els quals ferfront a la situació.


DIFERENTS TIPUS D’ESTRÈS EXISTENTS:

Generalment podem diferenciar dos tipus d’estrès:

- Un que podem considerar com a "normal", amb efectes evidents d’alta tensió davant situacions difícils, preocupació per problemes que sorgeixen en les nostres relacions amb la resta de la gent, por davant un perill sobtat, reaccions totes elles normals dins el context d’estrès.- Un que podem considerar com a "crònic", de caire excessiu, que inhabilita a la persona a lluitar contra ell, aquest estrès és el que realment preocupa als metges especialitzats.


COM REACCIONEM DAVANT L'ESTRÉS?

De fet, els éssers humans disposen d’uns mecanismes biològics específics de reacció davant situacions d’estrès. Aquest mecanismes van ser definits per primera vegada a mitjansdel segle XX pel doctor Walter Cannon amb la denominació de "resposta lluita - fugida", degut a que aquestes dues decisions a les quals s’enfronten la persona que es troba en perill o rep una amenaça. Aquests esmentats mecanismes es localitzen en un àrea de cervell anomenada "hipotálamo". Existeixen tres fases en la resposta a l’estrès: alarma, resistència, esgotament.

- La fase d’alarma esprodueix quan el cervell percep un factor culpable de l’estrès. El cervell envia un missatge a la glàndula pituïtària per la producció d'adrenal·lina. L’efecte de l'adrenal·lina és posar tot el cos en un estat general d’alerta i resistència per evitar l’atac,i l’esgotament
és la feblesa física i psíquica que es produeix després d'una resolució positiva o negativa.


QUE ÉS EL SÍNDROME DELCREMAT?

- L’estrès crònic dins del mon policial, és alhora conegut com a " síndrome del cremat " o mundialment anomenat " síndrome Burnout".
Aquet estat físic respon al procés en el qual individus del nostre col·lectiu professional és transformen en persones indiferents i despreocupades. Alhora es pot definir com un síndrome de fatiga física i emocional que proporciona al individu una percepciónegativa d'ell mateix.


COM ARRIBEN ELS POLICIES AL SÍNDROME BURNOUT?

Acostuma a mostrar els primers símptomes entre els set i els dotze anys de pràctica policial. El policia per la seva dura tasca i adverses condicions de treball, es troba exposat diàriament a uns efectes negatius que poden arribar en alguns casos a pertorbar i modificar la seva personalitat, els seus hàbits socials, lesrelacions amb l’entorn, així com incidir negativament en el desenvolupament diari de la tasca professional.

exemple:

El policia, a l'inici de la seva carrera professional, té una predisposició envers la feina d’entusiasme i desig d’investigar per resoldre eficaçment els problemes que s’originen dins el seu entorn laboral. Després d'uns anys, es pateix un estacionament ; els informes...
tracking img