Estudo do sistema de beneficios fiscais as empresas como instrumento para potenciar a innovación.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2126 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Posgrao en Economía e Xestión de Innovación

Estudo do sistema de beneficios fiscais as empresas como instrumento para potenciar a innovación.

Pablo Pérez López Decembro 2008

Estudo do sistema de beneficios fiscais as empresas como instrumento para potenciar a innovación.

ÍndiceIntroducción..................................................................................................... 3

Revisión do estado actual do uso dos beneficios fiscais como instrumento para potenciar a I+D+i a nivel internacional. ................................................... 6 Taboa 1: Descrición do tipo de Incentivo nos países analizados ........... 9 Taboa 2: Definición Utilizada nos distintos países .............................. 10 Taboa 3: Evolución histórica dos incentivos....................................... 10 Conclusións ......................................................................................... 14

Revisión da evolución da regulación dos beneficios fiscais por actividade de I+D+i en España.............................................................................................. 15 Taboa Resumo..................................................................................... 22

Análise da situación dos incentivos fiscais por actividades de I+D+i en España no período 2000-2005.................................................................................... 24 Conclusións ......................................................................................... 37

Bibliografía.................................................................................................... 39

Posgrao en Economía e Xestión de Innovación

Decembro 2008

2

Estudo do sistema de beneficios fiscais as empresas como instrumento para potenciar a innovación.

1. Introdución
O obxecto do presente proxecto e realizar unha revisión sobre o sistema de deducións fiscais as empresas por actividades de I+D+i como ferramenta para fomentara as actividades innovadoras.

O proxecto definiuse en tres apartados principais: • Nunha primeira parte se tratará de realizar unha revisión teórica das distintas metodoloxías utilizadas para a implementación destes beneficios fiscais as empresas en sete países. • Na segunda parte do traballo se realizará unha revisión da evolución da lexislación que regula amedida no sistema tributarioEspañol. • Na última parte do traballo se realizará unha análise dos datos recopilados dos distintos organismos oficiais para os últimos cinco anos co fin de comprender que como está a funcionar este instrumento, e como lle foron afectando, se é o caso, as distintas variacións da lexislación.

Na situación de globalización actual as primeiras economías do mundo están compostas por sociedades cun nivelde renta extraordinariamente alto, con relación as dos países en vías de desenvolvemento e sobre todo con respecto os países pobres. Estas diferencias que seguen a aumentar máis cada ano están a provocar que a produción de practicamente toda a manufactura do planeta estea xa fora destes países. Nesta situación a única vía de supervivencia para as empresas destas primeiras economías pasa poladiferenciación e a fabricación de produtos de alto valor engadido.

Posgrao en Economía e Xestión de Innovación

Decembro 2008

3

Estudo do sistema de beneficios fiscais as empresas como instrumento para potenciar a innovación.

Existe un consenso bastante amplo en que a capacidade para innovar está moi relacionada co crecemento económico, baseándose nesta premisa nas últimas décadascobraron moita importancia as políticas tecnolóxicas e os distintos intentos dos países e rexións por tratar de fomentar estas actividades de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e innovación entre as súas empresas.

Na procura do obxectivo de potenciar as actividades de I+D+i nas empresas os gobernos realizan distintos tipos de actividades, por unha banda existen medidas baseadas na...
tracking img