Etap llobregat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2287 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Informe de la visita a la ETAP de St. Joan Despí:

Aquesta estació porta més de 50 anys potabilitzant i distribuint aigua a tot Barcelona, i a dia d’avui disposa d’una sofisticada línia de tractaments que permet potabilitzar cabals de fins de 5300 litres per segon amb una tecnologia que la converteix en una de les plantes potabilitzadores més completes de tot Europa. L’Última de les gransmillores ha estat la posada en servei al 2009 del tractament mitjançant membranes d’ultrafiltració i osmosi inversa d’una fracció de l’aigua que es tracta.

L’ETAP utilitza 50% d’aigua del riu Llobregat i l’altre 50% prové d’una canalització del riu Ter. Esporàdicament també es recull aigua de l’aqüífer però no interessa ja que si es gasta l’aigua de l’aqüífer pot patir intrusió salina icontaminar-lo, com va passar l’any 2008 amb la gran sequera, per tant només s’utilitza un 4-5% com a màxim. Aquestes aigües tenen diferents característiques, la del Llobregat es la més salada ja que passa per les mines de sal de Súria i Cardona (1800 Microsiemens), la de l’Aqüífer també és força salada(1500 Microsiemens) i la del Ter que és la menys salada(400 Microsiemens).

L’aigua del Llobregat quearriba a l’estació té varis problemes de contaminació ja que està al final del riu i ha estat tractada una mitra de 2-3 vegades abans d’arribar a St. Joan, a més hi ha un canal de reconducció que envia aigua de l’estació riu amunt per poder-la tornar a captar. Degut a això hi ha estacions d’alerta amb sensors per tota la llargada del riu que indiquen la qualitat de l’aigua que baixa i si va moltcarregada les tanquen les comportes i no s’agafa ja que seria molt costós.

Existeixen dos canalitzacions paral•leles al riu , una que prové de les mines de sal de Súria i Cardona que envia directament l’aigua dels col•lectors de salmorres al mar, i una altra que prové de les rieres d’Anoia i Rubí i desvia l’aigua fins després de l’Etap ja que l’aigua està molt contaminada i no és viable el seutractament. Cal a dir que el límit el fixen en 2,5ppm.

Per que l’aigua arribi a tothom amb pressió hi ha distribuïdes per tot Barcelona centrals de bombeig amb dipòsits d’aigua que ajuden a suportar els pics de bombeig( dutxa matinal, mitra part del partit del Barça,…) cal adir que l’aigua no pot estar als dipòsits més de 24h. ja que sinó s’hauria de tornar a clorar.

Descripció del procés:

1Captació de l’aigua superficial:

L’etapa de captació consisteix en captar l’aigua directament del riu, per fer-ho s’utilitzen unes reixes a nivell del llit del riu, formades per un conjunt de barres paral•leles de formigó armat. Sota aquestes reixes i ha unes galeries excavades de secció variable que condueixen l’aigua fins a l’interior de l’estació per a seguir amb el tractament. Tant lesreixes com les seccions de les galeries estan fetes per tal d’evitar la sedimentació de partícules inferiors a 8mm que travessin.

2 Desarenament:

La terbolesa de l’aigua a tractar es de 500 ntu, però en èpoques de sequera pot arribar a ser de 1000 ntu. Per això el que d’aquesta etapa, s’eliminen graves i sorres que hagin passa a traves de les reixes de 8 mm.

Un cop entra l’aigua a la plantaes produeix un eixamplament de la secció dels canals de conducció just abans del primer bombament i això provoca una disminució de la velocitat i per tant la sedimentació de les sorres en suspensió en les cambres desarenadores. Posteriorment s’extrauran les sorres mitjançant unes dragues.

3 Primera elevació:

En aquesta etapa del procés el que es fa és elevar l’aigua mitjançant unes bombesde succió fins a 11 metres d’alçada i així proporcionar-li carrega hidràulica per facilitar la circulació d’aquesta per la planta.

Existeixen dos pous que abasteixen les dos línies paral•leles , cada pou disposa de sis grups amb bombes centrifugues axials i semi axials que eleven l’aigua.

4 Dosificació de reactius i desinfecció inicial:

En aquest punt l’aigua passa a unes cambres de...