Etica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (416 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Chamamos movementos sociais reivindicativos aos movementos que protestaron contra as situacións inxustas e reclamaron dereitos esquecidos ou non recoñecidos nunca.
Merecen a nosa colaboración osque defenden valores universais e se rebelan contra o sufrimento evitable. Son importantes porque introducen na vida política a voz dos mais débiles, que sen esa axuda colectiva non poderían facerseoír. Teñen unha dobre función: a de chamar a atención sobre valores e dereitos que pasaran desapercibidos ou non foran recoñecidos, e, en segundo lugar, facer presión para que unha vez recoñecidos seconvertan en realidades.

Dúas nacións prósperas e desenvolvidas (Sudáfrica e Estados Unidos) mantiveron a segregación racial no século XX.

Sudáfrica.
Sudráfrica tiña unha larga historia desegregacion racial e dominio branco. En 1910 só os brancos podian acceder ao Parlamento e en 1913 aprobouse unha ley que limitaba a terra en mans dos negros a un 13% a extension total do país. Moitosafricanos opuxeronse a estas restrincions. En 1912 creouse o Congreso Nacional Africano (ANC) para luchar contra estas politicas inxustas do goberno. Na decada de 1950, cando o apartheid se adoptou comopolítica oficial, o ANC declarou que “Sudáfrica era de todos os seus habitantes, x aforan negros ou blancos” e loitou de forma activa pola sua abolición. Despois dos disturbios antiapartheid enSharpeville en marzo de 1960,o gobernó ilegalizou calquera organización política negra,incluido el ANC.
O apartheid é unha cuestión de violencia e discriminación. Consiste na discriminación inxusta doscidadáns, grupos ou individuos viven debido a que os Gobernos a consinten ou, no seu efecto, non impiden que persoas máis fortes cometan as máis débiles. Sudáfrica é o país que máis tolerou o réxime deapartheid. Neste lugar o propio Goberno organizou delibera e sistematicamente a poboación para que unha minoría se beneficiara a expensas da gran maioría. A raza ou cor era o determinante para que...
tracking img