Etologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (384 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’etologia és la branca de la zoologia que estudia el comportament dels animals. Un científic especialitzat en etologia s'anomena etòleg. El terme va ser popularitzat pel científic americà WilliamMorton Wheeler el 1902. Els qui projectaren l’etologia com a disciplina independent, foren Konrad Lorenz, Niko Timbergen i Karl von Frisch (descobridor de la "dansa de les abelles" per indicar laposició dels recursos). Els seus estudis es veieren premiats amb el premi Nobel de Medicina o Fisiologia el 1973 pels seus estudis.
L'etologia és l’estudi del desenvolupament psicològic humà des d’unaperspectiva biològica i evolutiva. Dels tres models que expliquen, és aquest el que té menys seguidors i defensors, però, hem de dir que també és molt recent, i que està agafant una gran força.
L’etologiaaplicada a l’estudi del desenvolupament de l’home rep una influència directa de l’etologia dedicada a l’estudi dels animals. De fet, l’etologia és la ciència que estudia la conducta dels animals. Elsetòlegs creuen que la conducta dels animals està determinada per dos tipus de causes:
les causes properes: són més fàcils d’estudiar, ja que són més simples. En aquest cas la conducta de l’animalestà determinada per coses que passen a l’entorn on viu, per exemple, si plou, l’animal s’amaga; i també per coses que tinguin a veure amb l’estat en el qual viu en aquell moment, per exemple, si estàafamegat, busca alguna cosa per menjar; i les causes evolutives, o també podríem dir llunyanes: són més complexes i són conductes que s’han fixat a través de l’evolució, ja que són necessàries per a lasupervivència de l’espècie i s’han adquirit a través del procés de selecció natural. La majoria són pautes innates que ja són presents en l’individu en el moment de nàixer i es mantenen durant totala vida. Un exemple serien les conductes de protecció de les mares envers els cadells.
Els etòlegs estan especialment interessats en aquests determinants evolutius, i alguns d’ells pensen que els...
tracking img