Evolució de les components de demanda nacional

Páginas: 4 (844 palabras) Publicado: 3 de junio de 2011
Evolució de les components de demanda nacional (anys 2006 a 2009)

Evolució del consum privat

El consum privat mantenia una tendència alcista al llarg del 2006 (on va créixer un 3,8%) i fins amitjans de 2007, moment d’inici de la crisis financera. Tot i l’inici del període de crisis al segon semestre els valors absoluts de creixement del consum privat són del 3,6%, lleugerament inferiorsals valors de 2006.

L’any 2008, ja en plena crisis financera i entrant en una crisis econòmica durant el segon semestre de l’any, la taxa de creixement marca un augment del 0,6% del PIB. L’any 2009la economia ja marca un decreixement del consum al valors anuals, caient un -4,8%. Tot i la caiguda, l’any 2009 ja mostrava tímids indicis de recuperació en el seu darrer trimestre, creixent en un2’9%, on s’hi uneixen indicis d’augment de les riqueses familiars.

El principal motiu de la disminució del consum privat ha estat el decreixement de la riquesa familiar, acompanyada de l’estalvi demoltes altres famílies, degut a la destrucció de llocs de treball que s’ha dut a terme al llarg de l 2008 i del 2009, amb valors de -0,5% i -6,8% respectivament, tendència que ja comença a fer-se evidentamb el ritme decreixent de la creació de llocs de treball durant els anys 2006 i 2007.

Evolució del consum de les Administracions Públiques:

La despesa pública al llarg dels 4 anys d’anàlisiss’ha anat incrementant des de el 38,6% sobre el PIB que representava l’any 2006 al 45,7% de l’any 2009, superant així la mitjana de la OCDE que està al 44’8%. L’increment més importants s’ha donat aquestdarrer any, on ha crescut 5 punts respecte al 2008, trencant així la tendència de créixer un punt anualment.

L’augment de la despesa pública s’ha destinat en bona part al desenvolupament de laconstrucció i a la renovació d’infraestructures, a la remuneració de ciutadans que es troben en estat d’atur, aquestes mesuren s’han aplicat en detriment de les inversions en educació, sanitat i a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Evoluci n de la Bandera Nacional Mexicana
  • Demanda de adopcion plena nacional
  • Demanda del Sistema Interconectado Nacional
  • EVOLUCI N GR FICA DEL DIARIO EL NACIONAL
  • Cuentas nacionales oferta y demanda agregadas
  • Oferta Vs. Demanda Hidrica Nacional
  • Demanda Nacional
  • Evoluci n del nacionalismo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS