Evolució moviment obrer

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (550 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Evolució moviment obrer
Durant el segle XIX es pren consciència de classe, es formaran sindicats aquest serà un procés llarg i contradictori. Es donaran diverses mostres de ludisme entre 1821 i1854.
El 1840 es constitueix la primera associació obrera: la Societat de Protecció Mútua de Teixidors de Cotó, de caràcter resistencialista, inicialment apolítiques, encara que més tard van adscriure’sal republicanisme federal i al proteccionisme.
A partir de 1840 es difondrà el socialisme utòpic, que consistia en una crítica radical al capitalisme. Definien un model harmònic de societat, senserevolucions violentes ni vagues, ja que les consideraven immorals per al dret al treball, pensaven que el canvi vindria a través de la propaganda i l’exemple que tothom imitaria.
El marxisme il’anarquisme es desenvolupen a partir de 1870. Les figures cabdals del marxisme van ser Karl Marx i Friedrich Engels, els marxistes identificaven com al seu enemic al capitalisme i a l’estat burgés, volienacabar amb els dos mitjançant una revolució proletària que portaria a la dictadura del proletariat i al comunisme. Per aquest fet els marxistes a diferencia dels anarquistes defensen que els obrers s’hand’agrupar en sindicats i partits polítics.
La figura cabdal de l’anarquisme serà Bakunin, dintre de l’anarquisme podem observar dues tendències:
- Anarcocomunisme: Proposen l’escamot i lapropaganda del fet.
-Anarcosindicalisme. El sindicat com a sistema d’organització i la vaga revolucionaria per destruir el capitalisme i l’estat burgés.
Sexenni
El 1864 s’havia constituït a Londres la IInternacional, va arribar a Espanya l’any 1868 a través d’un anarquista. El 1869 apareix un sindicat de caire reformista Les Tres Classes de Vapor. El juny de 1870 es reuneix el primer congrés obrerespanyol i es constitueix la Federació Regional Espanyola de la AIT, que propugna l’apoliticisme sindical, la vaga i la revolució. Pel que fa al marxisme únicament predomina a Madrid, i n a l’any...
tracking img