Evolució usos del sòl i reitroducció eriço clar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2820 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Maite Canals Guimerà Genís Ciutat Vendrell

1. Presentació del treball.  Introducció a la temàtica d’estudi

Amb aquest estudi es pretén conèixer l’evolució dels usos del sòl de la comarca de l’Alt Empordà durant el període 1993-2003: La informació obtinguda ens donarà una visió dels canvis produïts a la zona, i a més, ens permetrà acotar una àrea òptima per a la reintroducció de l’eriçóclar. Els eriçons són animals protegits per la llei a tot el territori i, per tant, no es poden ni abatre, ni capturar, ni retenir-los en captivitat. En general l’eriçó fosc no presenta problemes de conservació, excepte en llocs en què la densitat del trànsit, la pèrdua d’hàbitats i el tractament de les cobertes vegetals han pogut fer disminuïr les seves poblacions. L’eriçó clar, per la seva banda,és menys comú, i a la costa els seus hàbitats han estat substituïts per construccions i infrastructures, de forma que les poblacions estan força fragmentades. L’eriçó clar, Atelerix algirus, es distribueix principalment a les zones no desèrtiques del nord d’Àfrica, i a una estreta franja de la costa mediterrània ibèrica; a més, penetra a la depressió de l’Ebre a les províncies de Lleida i Tarragona.També és present a l’arxipèlag balear i a les Canàries. D’aquesta manera, l’objectiu serà trobar una àrea suficientment gran que permeti l’establiment i manteniment d’una població d’eriçó clar dins la comarca de l?alt Empordà. Per fer-ho es creuaran de manera ponderada, diverses capes d’informació amb les condicions que més s’adeqüen a la biologia i conservació d’aquesta espècie.

Introducció al context territorial

La zona d’estudi és localitza a la comarca de l’Alt Empordà. L'Alt Empordà és la comarca més nordoriental de la península ibèrica amb una superfície de 1342,43 km2. Connectada a França a través del Pirineu i unida a la resta del món pel Mediterrani. La comarca de l'Alt Empordà compta amb una població de 92982 habitants. La capital de la comarca, Figueres, té 34048habitants. L'economia tradicional ha estat sempre de caràcter rural amb els conreus bàsics de l'olivera i la vinya i, la trilogia blat, blat de moro i alfals, amb zones d'horticultura i d'arbres fruiters. A la part més humida de la plana, prop dels aiguamolls, hi ha una extensa zona de parcs naturals utilitzats des de sempre per a la ramaderia. De les activitats lligades a la vida marinera resta ambforça vitalitat la dels pescadors amb ports importants a Roses, el Port de la Selva, Llançà i l'Escala. Altres activitats que no cal oblidar són les de ramaderia que durant segles ha estat un complement de l'agricultura i que els darrers anys s'ha incrementat notablement. Seguidament

1

Maite Canals Guimerà Genís Ciutat Vendrell

tenim la indústria, de menor importància que el sectorcomercial, però que també ha anat molt lligada al desenvolupament de la comarca. Però avui l'Alt Empordà és una comarca eminentment turística amb una economia fonamentada en el serveis d' hostaleria, restauració i comerç. D'aquesta manera l'activitat turística ha facilitat el trànsit del model sòcio-econòmic de la comarca des d'unes activitats productives dels sector primari (agricultura i pesca) capal sector de serveis. No obstant això, les activitats agràries es consoliden a la gran majoria de municipis de l'interior i conviuen amb les activitats pròpies del turisme i la construcció.

2. Procés d’elaboració.
 Capes emprades per la realització del treball

Nom de la capa en origen

Font

Escala

Llegenda Aigües continentals, boscos clars (no de ribera), boscos de ribera, boscosdensos (no de ribera), conreus, matollar,

Utilització en el treball

Es fa servir per les comparacions dels usos del sòl iels clips.

25821 (1993)

CREAF

1:25.000

plantacions de pollancres, prats i herbassars, roquissars, vies de comunicació, zones d’extracció minera, zones

2

Maite Canals Guimerà Genís Ciutat Vendrell

esportives i lúdiques, zones nues, zones urbanitzades....
tracking img