Evolución de las tic en las pymes catalanas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 22 (5350 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
00.010 MULTIMÈDIA I COMUNICACIÓEVOLUCIÓ DE LES TIC A LES PIMES CATALANES DURANT L’ÚLTIMA DÈCADA. COMPARACIÓ AMB LES PIMES DE LA RESTA D’ESPANYA

Universitat Oberta de CatalunyaALUMNA: MARIBEL RAMOS ARENAS
CONSULTOR: GUILLEM BIOSCA VILLARROYA

14 DE GENER DE 2011


ÍNDEX


1. INTRODUCCIÓ 3
1.1. Presentació i concreció del tema 3
1.2. Objectius i justificació 31.3. Resum dels continguts treballats 3
2. METODOLOGIA DE TREBALL 4
2.1. Procés de cerca i criteris utilitzats 4
2.2. Cerca d’informació realitzada 4
3. COMERÇ ELECTRÒNIC 6
3.1. Introducció 6
3.2. Conceptes bàsics sobre comerç electrònic 6
3.3. Estat del comerç electrònic a Catalunya i Espanya 6
4. LES PIMES 9
4.1. Definició de PIME 9
4.2. Les PIMES catalanes 10
4.3. Les TIC a les PIMEScatalanes 11
4.4. Relació de les PIMES catalanes amb la resta a escala mundial 11
4.5. Relació de les PIMES catalanes amb altres Comunitats Autònomes 15
5. LA FINANCIACIÓ PER A L’ÚS DE LES TIC I LA MILLORA DE LA PRODUCTIVITAT 18
5.1. Pla PIMESTIC 18
5.2. Pla AVANZA 1 i 2 19
6. CONCLUSIONS 20
7. BIBLIOGRAFIA 21
8. ANNEX 22
8.1. Planificació del Projecte 22
8.2. Valoració del seguiment iacompliment de la planificació 22

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Presentació i concreció del tema

El tema escollit per a fer el projecte de l’assignatura MULTIMÈDIA I COMUNICACIÓ és el següent:

“EVOLUCIÓ DE LES TIC A LES PIMES CATALANES DURANT L’ÚLTIMA DÈCADA. COMPARACIÓ AMB LES PIMES DE LA RESTA D’ESPANYA”.

1.2. Objectius i justificació

Els objectius que pretenc aconseguir amb l’estudidel tema triat per fer el projecte són els següents:

• Tenir una visió clara i exhaustiva de la utilització de la tecnologia i informació a les PYMES catalanes, comparant-lo amb la resta d’Espanya i Europa.

• Estudiar en quin grau afecta la crisi econòmica que estem patint a nivell global a les PIMES catalanes.

• Fer un estudi sectorial, per determinar a quin/s sector/s s’inverteixmés en TIC.

• Per tot això faré servir estadístiques de l’INE, Idescat, Eurostat i de qualsevol altre portal on trobi dita informació.

Aquest projecte ha significat per mi conèixer més sobre comerç electrònic i eines TIC a les empreses, que fins ara no havia treballat gaire; apart de prendre consciència de com es troben les pimes catalanes i espanyoles en matèria TIC dintre del contexteuropeu.

1.3. Resum dels continguts treballats

El contingut de l’informe del projecte és el següent:

• Comerç electrònic:
o Definició: Bàsicament, el comerç electrònic consisteix en la compra i venda de productes o serveis a través de mitjans electrònics.
o Categories: Les més importants són:
 Empresa-Empresa
 Empresa-Consumidor
 Empresa-Administració
 Consumidor-Administració
oEstat del comerç electrònic, relacionat amb Europa, Espanya i Catalunya: Per això he fet servir diferents gràfics que deixen veure més clar la situació real.

• Les PIMES:
o Definició: Són empreses amb característiques distintives i tenen dimensions amb certs límits ocupacionals i prefixats pels Estats o Regions.
o Les Pimes catalanes: He adjuntat una taula amb la classificació de les empresescatalanes, atenent al sector d’activitat, nombre d’assalariats i condició jurídica.
o Les TIC a les Pimes catalanes: Amb una taula he estudiat l’evolució de l’equipament i ús de les TIC a les Pimes durant el període 2000-2009.
o Relació de les Pimes catalanes amb la resta a escala mundial i amb altres Comunitats Autònomes: Amb uns quants gràfics i taules, estudio diferents indicadorscomparats tant a nivell mundial com a nivell d’altres Comunitats Autònomes.

• La financiació per a l’ús de les TIC i la millora de la productivitat: En aquest apartat, faig menció a dos plans que ajuden a les empreses a incorporar-se a les noves Tecnologies. Aquests Plans són PIMESTIC a Catalunya i AVANZA 1 i 2, a Espanya.

• Conclusions: En aquest punt, faig un balanç de tota la informació que...
tracking img