Ewewe

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (632 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Guia Repsol Filosofia segona meditació René Descartes Cocoa sesion 2012

Diapositiva 1
( portada de mierda )

Diapositiva 2 "Per sortir del dubte cal trobar alguna cosa indubtable"
*Necessitat de trobar una cosa certa i indubtable: Arquimedes (287-212 aC), va ser el primer pensador grec que va aplicar les matemàtiques a la mecànica.
* Dubtant de tot trobaré alguna cosa que esresisteixi al dubte: El que Descartes desitja trobar és «una cosa que sigui certa i indubtable»
* El fet de dubtar prova que jo, que dubto, existeixo: La meva existència és la primera veritatindubtable no és possible dubtar del dubte mateix. Per tant, «Penso, així sóc» o «Penso, per tant existeixo»

Diapositiva 3 "Què sóc?"
* Sóc una cosa que pensa: Un cop hem arribat a la certesa que sóc,que existeixo, cal aclarir què sóc. cal precisar la naturalesa del jo pensant. En aquest nivell es mantenen les tècniques del dubte i la hipòtesi del geni maligne per analitzar l’essència de la cosapensant (res cogitans) tot cercant el que té d’indubtable
* No sóc pas el meu cos: Els filòsofs escolàstics definien l’home pel «gènere» (animal) i la «diferència específica» (racional). Peròaquesta definició d’home com a animal racional, igual que tota la ciència escolàstica, no serveix, ja que no resisteix la prova del dubte voluntari.
* Descartes examina una concepció materialista del’ànima, gràcies al dubte metòdic, que té com a funció separar l’ànima dels sentits, pot rebutjar aquestes concepcions en relació amb la veritat.

Diapositiva 4 "Què es una cosa que pensa?"
*Descartes ens demana respectar l’ordre del raonament. L’ordre de les raons es l’ordre necessari del procés metafísic. No podem fer dependre allò que ja conec amb certesa ( que sóc una cosa que pensa)d’altres idees o opinions que han estat rebutjades o anul·lades pel dubte metòdic.
* El mateix acte de pensar, i la seva consciencia de fet indubtable, inclou diverses modalitats: dubtar,...