Ex. inresolts

Páginas: 5 (1028 palabras) Publicado: 1 de noviembre de 2011
1601 CFGM Cures auxiliars d'infermeria
Crèdit 02-L'ésser humà davant la malaltia
EAC1
(Curs 2010-11 / 2n semestre)

Presentació i objectius

Aquest exercici d’avaluació continuada (EAC) es correspon amb els continguts treballats a la unitat didàctica 1 L'ésser humà i les patologies.

Els objectius que es plantegen són:

Identificar els nivells d'organització dels éssers vius.Relacionar els diferents teixits amb la funció corresponent dins l'ésser humà.
Reconèixer les diferents direccions anatòmiques, els plans corporals i les cavitats corporals de l'ésser humà.
Identificar mitjançant signes i símptomes diferents patologies.
Contextualitzar el dolor dins determinades patologies.

Criteris d’avaluació

La puntuació màxima assignada a cada activitats’indica a l’enunciat.

Els criteris que es tindran en compte per avaluar el treball de l’alumnat són els següents:

Solucions adequades als enunciats que els plantegen.
Solucions dins l'espai establert.
Respostes raonades i òptimes.
Concreció de les respostes.
Presentació acurada de la informació.
Correcció gramatical i ortogràfica.

Forma i data de lliurament

Perrespondre les qüestions heu d’utilitzar aquest mateix fitxer. Elimineu els apartats Presentació i objectius, Criteris d’avaluació i Forma i data de lliurament.

Un cop finalitzat l’exercici d’avaluació continuada heu d’enviar el document des de l'apartat C2 Lliurament EAC1 de l'aula, dins del termini establert. Tingueu en compte que el sistema no permetrà fer lliuraments després de la data i horaindicades.

El nom del fitxer serà el següent: 1601C02_EAC1_Cognom1_Inicial del cognom2. Els cognoms s’escriuran sense accents. Per exemple, l’estudiant Joan García Santos posaria el següent nom al seu fitxer de l’EAC1: 1601C02 _EAC1_Garcia_S.

Substituïu Nom i cognoms de la capçalera per les vostres dades personals.

El termini de lliurament finalitza a les 23:55 h del dia 14/03/2011. La propostade solució de l’EAC i les qualificacions es publicaran el dia 23/03/2011.

Enunciat

PRIMERA PART: CONEIXEMENTS TEÒRICS (puntuació total 5 punts)

A) Selecciona la resposta correcta de les diferents opcions de cada pregunta i anota-ho al quadre de respostes (2 punts):

Cada pregunta només té una resposta correcta.

Les preguntes contestades de forma errònia no descompten, però peraprovar cal una puntuació mínima del 70%, és a dir 7 preguntes de forma positiva.

Pregunta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Resposta | | | | | | | | | | |

1. La cavitat que conté la bufeta urinària rep el nom de:
a) Cavitat abdominal.
b) Cavitat toràcica.
c) Cavitat pèlvica.
d)Cavitat vertebral.

2. El teixit específic que té capacitat de contracció és:
a) Teixit cartilaginós.
b) Teixit conjuntiu.
c) Teixit muscular.
d) Teixit nerviós.

3. El pla corporal longitudinal que dóna lloc a dues meitats simètriques, esquerra i dreta és:
a) Pla frontal.
b) Pla coronal.
c) Pla transversal.
d) Pla sagital.

4. El període de la malaltia en el qual es considera quel'individu ja ha contret la malaltia rep el nom de:
a) Període prepatogènic.
b) Període patogènic.
c) Període postclínic.
d) Període de contracció.

5. El fenomen que es dóna quan la pell i mucoses tenen color blavós per oxigenació insuficient és:
a) Cianosi.
b) Icterícia.
c) Xeroftàlmia.
d) Bursitis.

6. L'emissió involuntària d'orina durant el son (després dels 3 anys d'edat) se'n diu:
a)Anúria.
b) Glucosúria.
c) Disúria.
d) Enuresi.

7. La dificultat en la deglució se'n diu:
a) Pirosi.
b) Disfàgia.
c) Isquèmia.
d) Hemoptisi.

8. El grup sanguini 0:
a) Té presència de l'antigen A.
b) Té presència de l'antigen B.
c) No té cap dels antígens (ni A, ni B).
d) Té els antígens A i B.

9. La sang :
a) Té múltiples funcions: com transportar gasos i productes de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • EX
  • EX
  • Ex
  • EX
  • Ex
  • El ex
  • Ex
  • La ex

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS