Examen ciencias naturales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (282 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXERCICI 1: Respon a les preguntes següents. (2,5 punts)
- Quan diem que les mesures són precises? Posa algun exemple.

- Què és la sensibilitatd’un aparell de mesura? Posa algun exemple.

- Indica una propietat que sigui comuna als líquids i als gasos.

- Indica una propietat que sigui comunaals líquids i als sòlids

- Enuncia la llei de Boyle i Mariotte. Escriu-ne la fórmula corresponent.

EXERCICI 2: Resol els següents exercicis. (3,5punts)

- El volum d’una certa massa de gas és de 500 cm3 a la pressió de 1,0 x 104 Pa. Quin volum ocuparà aquesta massa de gas si la pressió es redueix a1,1 x 103 Pa i la temperatura es manté constant? (1 punt)

- Una certa massa de gas ocupa un volum de 200 dm3 a la pressió de 100 Pa. Calcula la pressiónecessària per reduir el volum a 40,67 dm3 sense variar la temperatura.

(1 punt)

- Una certa massa de gas ocupa un volum de 401,77 dm3 a la pressió de12 MPa. Calcula la pressió necessària per reduir el seu volum a 2 cL sense variar la temperatura. Atenció amb les unitats. (1,5 punts)

EXERCICI 3: Ambquantes xifres significatives s’expressen les quantitats següents? (2 punts)

a) 1,35 kg

b) 7,280 m

c) 15,905 km

d) 0,012 g

e) 0,01 sf) 50 mA

g) 0,030 mm

h) 0,705 m

i) 0,75 s

j) 23101 km

EXERCICI 4: Arrodoneix els valors següents de manera que el resultats’expressi amb 3 xifres significatives (2 punts)

a) 0,02312

b) 15,275

c) 371,8227

d) 348,056

e) 3,141592

f) 0,122905
tracking img