Examen descartes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (364 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEXT I
Ja que, segons els raonaments que acabo de fer, per a conèixer la naturalesa de Déu -fins on la meva n’era capaç- no em calia sinó considerar, a propòsit de totes les coses de què trobavaen mi alguna idea, si posseir-les era una perfecció o no; i estava segur que no hi havia en ell cap de les que significaven alguna imperfecció, però que sí que hi havia totes les altres. Així, veiaque no hi podia haver el dubte, la inconstància, la tristesa i altres coses semblants, atès que jo mateix hauria estat ben content d’estar-ne exempt. A més d’això, tenia idees de diverses cosessensibles i corporals; ja que, encara que suposés que somiava i que tot el que veia o imaginava era fals, tanmateix no podia pas negar que unes tals idees es trobessin en el meu pensament. Però, comque ja havia conegut molt clarament en mi que la naturalesa intel•ligent és distinta de la corporal, considerant que tota composició revela dependència i que la dependència és manifestament undefecte, vaig pensar que en Déu no podia ser una perfecció ser compost d’aquestes dues naturaleses, i que, per consegüent, ell no ho era; però que, si hi havia en el món cossos o bé intel•ligèncieso altres naturaleses que no fossin totalment perfectes, el seu ésser havia de dependre del poder de Déu de tal manera que no poguessin subsistir sense ell ni un sol moment.
(R. DESCARTES, Discursdel mètode, Quarta part. Traducció de Pere Lluís Font). 2
QÜESTIONS:
1. Sintetitza les idees del text mostrant en el teu resum l’estructura argumentativa o expositiva desenvolupada per l’autor.2. Definix el terme “perfecció”, partint de la informació oferta pel text, i completant-la amb el coneixement que tingues de la filosofia de l’autor.
3. Redacció: Dubte metòdic i criteri deveritat en Descartes.
4. Comenta breuement qualsevol aspecte del pensament de l’autor del text que jutges important en algun d’aquests sentits: per la seua relació amb el d’altres filòsofs, amb fets...
tracking img