Examenes de platon

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (759 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ALUMNE/A..................................................................................................2BAT ….

— La temprança és un ordre i domini dels plaers i la concupiscència, segons el quees diu, però no sé en quin sentit es pot parlar de ser amo d’un mateix, com d’altres expressions que fan referència al mateix cas. No et sembla?
—Sens dubte –contestà.
—Però, Això de ser “amo d’unmateix” no és ridícul? Perquè el que es amo de si mateix és també esclau, i l’esclau, amo; ja que aquestes coses es diuen d’una mateixa persona.
—I tant!
—Però em sembla –vaig dir- que el significatd’aquesta expressió és que en l’anima del mateix home hi ha quelcom de millor i quelcom de pitjor; i quan allò que per naturalesa és millor domina a allò pitjor, es diu que “aquell és amo de simateix”, el qual és una lloança, però quan, per mala criança o companyia, el millor queda en desavantatge i resulta dominat per la multitud del pitjor, això es censura com oprobi, i del que així es trobaes diu que està dominat per si mateix i és un intemperat.

PLATÓ República

1. Expliqueu breument les idees principals del text i com hi apareixen relacionades (entre 40 i 80 paraules). [2 punts]2. Expliqueu breument el significat, en el text, dels mots o les expressions següents (entre 5 i 15 paraules en cada cas): [1 punt]
a) «Temprança»
b) «concupiscència»
3. Per què diu Plató que«...en l’anima del mateix home hi ha quelcom de millor i quelcom de pitjor»? Feu referència als aspectes del pensament de Descartes que siguin pertinents, encara que no apareguin explícitament en el text.[3 punts]
4. Compareu la concepció té Plató sobre la virtut amb la dels sofistes. [2 punts]
5. Creieu que és certa l’afirmació: les males companyies fan que el millor quedi en desavantatge...?Raoneu la resposta. [2 punts]

RECORDEU:
FALTES D’ORTOGRAFIA: -0’25
PRESENTACIÓ POC CUROSA: BRUT, SENSE MARGES, AMB ESMENES, ETC. -0.15
PREGUNTES CONTESTADES DESORDENADAMENT: -0’15
LLETRA DIFÍCIL...
tracking img