Examens resolts filosofia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 69 (17150 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 5 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXAMENS RESOLTS FILOSOFIA.

COMENTARIS DE TEXT DE PLATÓ

COMENTARI 1
Aquell que no pugui distingir la idea de bé amb la raó, tot separant-la de la resta, i no pugui travessar totes les dificultats com enmig d’una batalla, ni aplicar-se a aquesta recerca –no segons l’aparença sinó segons l’essència- i tampoc fer la marxa per tots aquests llocs amb un raonament que no decaigui, no diràs queaquest home posseeix el coneixement del bé en si ni de cap altra cosa bona; sinó que, si adquireix una imatge d’aquest, serà per l’opinió, no per la ciència; i que en la seva vida actual està somniant i dormint, i que baixarà a l’Hades abans de poder despertar aquí, per acabar dormint perfectament allí.
PLATÓ, República VII

De todo aquel que no es capaz de precisar con la razón la idea delbien, distinguiéndola de todas las demás, y como en una batalla triunfar de todas las objeciones, pero no fundándose en la opinión, sinó apoyando fervientemente en la esencia de las cosas, que le pondría al cabo de todos los obstáculos, ¿no dirás que, precisamente por ser de ese modo, ni alcanza a conocer el bien en sí ni ninguna otra cosa que sea buena y que, a lo sumo, podrá percibir alguna imagendel bien por la vía de la opinión, pero no por la vía de la ciencia? ¿No afirmarás también que pasa por esta vida como dominado por el letargo del sueño y en un continuo ensueño, que no tendrá ya fin hasta que marche al Hades y duerma allí para siempre el sueño verdadero?
PLATÓN, República VII

1.Expliqueu breument –al voltant de 40-80 paraules- les idees principals del text i com hiapareixen relacionades. (2 punts)
2.Expliqueu breument el significat, en el text, de les següents paraules o expressions –al voltant de 5-15 paraules en cada cas (0,5 punts cada una):
a) “essència”
b) “ciència”
3.Quines raons té Plató per assimilar l’estat de mera opinió –la mancança de veritable coneixement- a una mena de somni?(Haureu de referir-vos als aspectes generals del pensament de Plató quesiguin pertinents encara que no apareguin explícitament en el text).(3 punts)
4.Compareu la concepció platònica del coneixement amb una altra concepció del coneixement que es pugui trobar en la història del pensament. (2 punts)
5.Creieu que Plató té raó quan defensa que el coneixement del bé en si no pot obtenir-se mitjançant els sentits? Raoneu la resposta. (2 punts)
RESPOSTES
1.Expliqueubreument –al voltant de 40-80 paraules- les idees principals del text i com hi apareixen relacionades.
El text diferencia entre la ciència i l’opinió. La ciència coneix l’essència de la idea de Bé en si mateixa i el que en participa i s’hi relaciona. L’opinió, en canvi, només assoleix una imatge basada en les aparences. La ciència és un camí difícil, com una batalla, però és l’únic camí correcte. Elsque no practiquen la ciència no són lúcids, viuen en un somni. Per a ells, la mort no serà alliberadora.(74 paraules)

2.Expliqueu breument el significat, en el text, de les següents paraules o expressions –al voltant de 5-15 paraules en cada cas:
a) “essència”:
El que la realitat és en si mateixa. (8 paraules)
L’autèntic ésser real, més enllà de les aparences de les coses. (12 paraules)b) “ciència”:
Coneixement de les essències, sense basar-se en imatges. (9 paraules)
Coneixement veritable de l’ésser. (5 paraules)

3.Quines raons té Plató per assimilar l’estat de mera opinió –la mancança de veritable coneixement- a una mena de somni? (Haureu de referir-vos als aspectes generals del pensament de Plató que siguin pertinents encara que no apareguin explícitament en el text).En la filosofia de Plató es planteja una diferència radical entre dos móns: el món de les idees i el món sensible. La distinció té arrels en l’ontologia parmenidiana i heraclitiana, i en la polèmica contra el relativisme dels sofistes que ja havia iniciat Sócrates. El món sensible està en canvi constant, res no és estable, tot neix i mor, és el món de la generació i la degeneració, on no hi ha...
tracking img