Exercicis genètica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (724 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXERCICIS GENÈTICA

1) En el següent pedigrí, els símbols negres representen persones afectades d’hemofília, anomalia de la coagulació de la sang determinada per un al·lel recessiu lligat al sexe.Els cercles representen dones i els quadrats homes.

[pic]

Genotip i justificació

I-1
I-2
II-1
II-2
II-3

1.a) Indiqueu en el quadre anterior, amb una nomenclatura adient, els genotipusdels individus indicats i justifiqueu-ho.

1.b) Raoneu si és possible que la parella formada per II-4 i II-5 tingui un fill o filla amb hemofília. Feu el creuament.

1.c) Si l’al·lel normal del’hemofília té una regió de l’ADN codificant amb la següent seqüència de bases nitrogenades, quina serà la seqüència del corresponent ARN missatger? Quin nom rep el procés de pas d’informació d’ADN a ARN?ADN codificant: ...ATTGGCTAGCTT...

ARN missatger:

Nom del procés de pas d’informació de l’ADN a l’ARN:2) Se sap que la fibrosi quística s’hereta com una anomalia determinada per ungen autosòmic recessiu. La família del següent arbre genealògic presenta alguns casos d’aquesta malaltia. Les femelles i els mascles es representen mitjançant cercles i quadrats, respectivament. Elssímbols negres representen individus afectats per la malaltia.


[pic]
2.a) Especifiqueu els genotipus possibles de cadascun dels següents individus, justificant-ho breument: I-1, I-2, II-1, II-2,II-3

2.b) Quina és la probabilitat que la persona II-3 sigui portadora de l’al·lel de la fibrosi quística? Feu el creuament dels seus pares i justifiqueu-ho.

2.c) La fibrosi quística estàprovocada per una alteració que afecta només a tres nucleòtids d’un gen. Com podríeu explicar que aquest fet comporti l’aparició d’una malaltia?


3) Sabem que el grup sanguini A, B, AB o 0 d'un individuestà determinat per un gen situat al parell cromosòmic número 9 del cariotip humà. Els diversos al·lels d’aquest gen (IA, IB, I0) provoquen la presència o absència de certes molècules a la...