Exposicion universal de 1888

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (385 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Resum:
Desprès de l’Exposició Universal de 1888 es va començar un altra Exposició generant la urbanització del Parc de la Ciutadella. El límit estava marcat per el riu Besos i el Montjuïc. Però en1874 es va urbanitzar Poble Sec sobrepassant la línea anterior establerta.
En 1901 va guanyar el partit de la Lliga i es va decidir que l’Exposició es situes al sector del Montjuïc.
El nom d’aquestanova Exposició seria Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques, però la Primera Guerra Mundial va retardar la seva inauguració. Finalment no es va celebrar fins el 1929.
La magnitud de laExposició Internacional dona a Barcelona el títol de “la gran ciutat” junt a un seguit de obres publiques: la reforma de la Via Laietana, la plaça de Catalunya, es va ampliar la Diagonal fins a Esplugues,la urbanització de Pedralbes, la obertura del ferrocarrils de Sarrià i del carrer Balmes i el sanejament del “Taber Mons” i el front marítim.
A prop de la Exposició es va inaugurar el Gran Metro iel Transversal a mes de la urbanització del carrer de plaça Espanya. Es van crear tres funiculars al Tibidabo, Vallvidriera i Montjuïc, es va construir un nou edifici per a la Estació de França, unviaducte per el carrer Marina, un eixamplament del carrer de l’Avinguda de la República Argentina i del carrer Muntaner, la reforma de la plaça de la Bonanova.
L’Exposició estarà establerta per palaus ipavellons. L’antesala de l’Exposició, la plaça Espanya, te quatre grans edificis construïts amb maó vermell. La plaça te enmig una font artística. L’entrada del recinte esta flanquejada per duestorres (la de la dreta controla l’aigua i les llums de l’Exposicio).
L’eix principal era l’avinguda de Maria Cristina i tenia mes d’un centenar de columnes de llum fetes de vidre. En tota l’Exposició nihan mes de sis-cents amb una varietat de vint-i-quatre tipus diferents. Tot això culminava amb la Gran Font de l’esplanada. Aquesta font l’aigua era expulsada de forma que prenia varies formes i,...
tracking img