Expressio i comunicacio

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1105 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ

TASCA ECO 01

1.- PART 1ª:

Situacions comunicatives on assenyalarem els elements del procés de comunicatiu e identificarem els factors que configuren aquest procés.

1º CAS:

Son les 9:30 del matí, ja he tornat de dur a les nenes a l´escola i he disposo a recollir una mica la casa, poso una mica de música i de sobte zona el telèfon, es la meva iaia que volxerrar una estona:

• Emissor: la meva iaia

• Receptor: jo

• Missatge: la xerradeta que iniciem

• Llenguatge: oral

• Canal: telèfon

• Codi: llengua catalana

2º CAS

Som a casa després de sortir de l´escola i las peques estan berenant tan tranquil·les a la cuina quant se sobte jo hem poso a cantar i ballar una cançó infantil elles també comencen acantar-la.

• Emissor: jo

• Receptor: las meves filles

• Missatge: la cançó

• Llenguatge: oral

• Canal: visual i la oïda

• Codi: llenguatge oral

3º CAS

Vaig amb la meva filla gran a patinatge, ella comença a patinar i jo vaig a la grada, després de trenta minuts de intens exercici per part de la nena la professora els dona l´stop i la nena ve cap a mi fentgestos de que te vol l´ampolla d´aigua.

• Emissor: la meva filla

• Receptor: jo

• Missatge: vol l´ampolla d´aigua

• Llenguatge: gestual

• Canal: la vista

• Codi: llenguatge gestual

4º CAS

Ja son les 10 de la nit i per fi arriba el moment de descansar, tranquil·la al sofà hem poso amb l´ordinador a mirar el correu electrònic del dia i m’arriba un d´unaamiga de la que feia força temps que no sabia res, amb gran alegria l´obro.

• Emissor: la meva amiga

• Receptor: jo

• Missatge: la carta

• Llenguatge: escrit

• Canal: ordinador

• Codi: programa informàtic

2.- PART 2ª:

INFORME DE LA LUCIA

Edat: 69 mesos (5anys i 9 mesos)

Sexe: dona

En aquest moment la Lucía es troba a l´etapa del llenguatgecombinatori, aquesta etapa va dels 27 als 72 mesos, si ens centrem en la seva edat poden dir que ja domina la pronunciació de tots els fonemes i no mostra cap problema al pronunciar la “r”( en aquestes edats alguns nins tenen problema al pronunciar aquest fonema). Ja utilitza tot tipus d´oracions i estructures mes complexes i el vocabulari s´ha ampliat progressivament utilitzant conceptes mésabstractes.

1º ACTIVITAT PROPOSADA

TITOL: ENCADENAT PARAULES

EDAT: 5 anys

OBJECTIUS: Es tracta de expressar-se oralment, desenvolupar la velocitat mental dels nens, retentiva i enriquir el seu vocabulari, afavorir la seva imaginació, creativitat i personalitat del nen així com també a diferenciar síl·labes de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE L´ACTIVITAT: Ens assentarem tots formant unarotllana i seguirem aquest ordre per entrellaçar les paraules. La TSEI serà la primera en dir una paraula no massa llarga, dues síl·labes, i el nen de la seva dreta dirà un altre que comenci per la darrera síl·laba. Exemple: ca-sa, sa-bó, bo-ta, ... també procurarem no repetir cap paraula. En cas de no dir cap paraula o repetir pagarà una penyora.

MATERIALS NECESSARIS: No necessitem.

PAPER DELTSEI: Serà un participant més

EVALUACIÓ: La quantitat de vocabulari, utilitzar un vocabulari adequat a l´edat, detectat algun problema de pronunciació, agilitat mental i manifestar interès per participar.

2º ACTIVITAT PROPOSADA

TITOL: ANEM A RECORDAR!!

EDAT: 4-5 anys

OBJECTIUS: que el nen es mostri tranquil al parlar en públic, capacitat de reproduir les vivències viscudes iexplicar-les als companys, quantitat de vocabulari, construcció gramatical, expressió oral.

DESENVOLUPAMENT DE L´ACTIVITAT: Qualsevol experiència viscuda per el nen es un bon punt de sortida per parlar amb ell així que per fer aquesta activitat ens assentarem formant una rotllana i començarem per preguntar-li a un nin que ha fet el cap de setmana. El nin explicarà el que per ell ha estat més...