Fàrmacs anticonvulsius

Páginas: 2 (309 palabras) Publicado: 4 de agosto de 2010
TEMA: FÀRMACS ANTICONVULSIUS.

-definició d'espècie:
-és una malaltia que es caracteritza per la perturbació quasi instantània de la sensibilitat , pèrdua de la consciència, convulsions, o unaconbinació de tots aquets signes.
-es produeixen com a consequència d'una activitat neuronal anormal que pot ser localitzada o extendre's a altres zones cerebrals.

CONVULSIÓNS:

-una convulsió telloc quan un grup de neurones pateixen certes descàrregues sincronitzades i amb una frequència elevada
- Les neurones qsue donen lloc a la convulsió poden estar anatòmicament localitzades o mésgeneralitzades
-Una convulsió normalment és autolimitada. ( te una durada limitada de temps)
-L'activitat elèctrica anormal pot ser estudiada amb l'EEG

SÍMPTOMES DE L'EPILEPSIA

-varien de formaconsiderable, poden abarcar des d'un breu lapsus en l'atenció fins a una sèrie de convulsions durant uns minuts. Son diversos els factors que afecten al tipus de simptomatologia que es produeix:-lloc de descàrrega neuronal inicial.
-Extensió a altres zones cerebrals.
-Funció de les àrees cerebrals afectades

-hiperpirèxia: temperatura corporal superior als 40ºC
-Genètica:Història familiar amb antecedents de crisis convulsives
-Malalties Neurodegeneratives: Alzeimer
-Malalties metabòliques: Diabetis
-Tratogèniques: BZD: es retiren de forma brusca pot desencadenarconvulsions greus.
-Alcohol: síndrome d'abstinència
-Tumors, problemes vasculars: Hipertensió

TRACTAMENT FARMACOLÒGIC

-un 30% dels casos d'epilèpsia s'autolimita
-un 30% responen a una monoteràpia-un 20% respòn a una politeràpia
-el 20% restant no pot controlar-se correctament amb els farmacs antiepilèptics

FARMACS ANTIEPILÈPTICS CLASSIFICATS SEGONS EL SEU MECANISME D'ACCIÓ

blocadorscanals de sodi
blocadors canals de calci
potenciadors de l'activitat gabaèrgica
inhibidors de l'activitat glutamatèrgica

BLOCADORS CANAL SODI:

-Fenitoina
-fosfenitoina
-Carbamazepina
-Ac....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Fàrmacs
  • fàrmacs varis
  • farmacs
  • Manejo De Farmacs
  • Interacció de fàrmacs "la cortisona"
  • farmacs mes comuns

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS