Fabricacion del poliestireno eps

Páginas: 3 (515 palabras) Publicado: 19 de octubre de 2010
POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS)
PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DEL EPS
El procés de transformació de la matèria prima (poliestirè expandible) en articles acabats de poliestirè expandit transcorrefonamentalment en tres etapes:
Primera etapa: Preexpansió
La matèria prima s’escalfa en unes màquines especials denominades preexpansors, amb vapor d’aigua a temperatures situades entre aproximadament 80 i110ºC. En funció de la temperatura i del temps d’exposició la densitat aparent del material disminueix d’uns 630 Kg/m3 a densitats que oscil•len entre els 10 – 30 Kg/m3.
En el procés de preexpansió, lesperles compactes de la matèria prima es converteixen en perles de plàstic cel•lular amb petites cel•les que contenen aire en el seu interior.
Segona etapa: Repòs intermedi i estabilització
Alrefredar-se les partícules acabades d’expandir es crea un buit interior que cal compensar amb la penetració d’aire per difusió. D’aquesta manera les perles assoleixen una major estabilitat mecànica imilloren la seva capacitat d’expansió, això resulta avantatjós per la següent etapa de transformació. Aquest procés es desenvolupa durant el repòs intermedi del material preexpandit en sitges ventilades onalhora s’assequen les perles.
Tercera etapa: Expansió i moldeig final
En aquesta etapa les perles preexpandides i estabilitzades es transporten a uns motlles on novament s’injecta vapor d’aigua i lesperles es solden entre sí.
D’aquesta forma es poden obtenir grans blocs que posteriorment es mecanitzen en les formes desitjades com planxes, cilindres, etc.; o productes conformats amb el seuacabat definitiu.

El procés de fabricació es divideix en dues línies fonamentals:
 Bloc: inclou planxa i peça mecanitzada per aïllaments.
 Moldeig: són els motlles per embalatge aïllant.
Esparteix del EPS (poliestirè expandit) com a matèria primera. Consisteix en un tipus de poliestirè presentat en perles, que porta incorporat pentà com agent espumant.
1.1.1. SEQÜÈNCIA DEL PROCÉS DE...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • poliestireno (EPS)
  • Poliestireno
  • Poliestireno
  • poliestireno
  • POLIESTIRENO
  • Poliestireno
  • El poliestireno
  • Poliestireno

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS